BÀI 38 THỰC HÀNH ĐỊA LÍ 10, GIẢI SGK ĐỊA LÍ 10 BÀI 38 (CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Tổng hợp kiến thức Tổng hợp kiến thức Biểu mẫu Biểu mẫu

Giải SGK Địa Lí 10 Bài 38 (Chân trời sáng tạo): Thực hành: Tìm hiểu vấn đề phát triển ngành du lịch


4.977

Lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Bài 38: Thực hành: Tìm hiểu vấn đề phát triển ngành du lịchsách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 38từ đó học tốt môn Địa 10.

Bạn đang xem: Bài 38 thực hành địa lí 10

Giải bài tập Địa Lí lớp 10 Bài 38: Thực hành: Tìm hiểu vấn đề phát triển ngành du lịch

Video giải Địa lí 10 Bài 38: Thực hành: Tìm hiểu vấn đề phát triển ngành du lịch - Chân trời sáng tạo


1. Vẽ và nhận xét biểu đồ

Giải Địa lí 10 trang 142

Câu hỏi trang 142 Địa Lí 10: Dựa vào bảng 38, em hãy:

- Vẽ biểu đồ thể hiện số lượt khách quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020.

- Nhận xét thực trạng số lượt khách du lịch quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020.

Bảng 38. Số lượt khách du lịch quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020


1990

2000

2010

2019

2020

Khách du lịch (triệu lượt người)

438

673

809

1 466

402

Doanh thu du lịch (tỉ USD)

271

496

977

1 466

533


Phương pháp giải:

- Quan sát bảng số liệu, đọc kĩ yêu cầu: vẽ biểu đồthể hiệnsố lượt khách quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020.

=> Biểu đồ cột ghép với 2 số liệu khác nhau (thể hiện số liệu bằng 2 trục tung).

- Nhận xét.

Trả lời:

* Vẽ biểu đồ:

Biểu đồsố lượt khách quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020

* Nhận xét:

Số lượt khách du lịch quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới đều có xu hướng tăng trong giai đoạn 1990 - 2019, nhưng giảm nhanh chóng trong giai đoạn 2019 - 2020. Cụ thể:

- Số lượt khách du lịch quốc tế tăng liên tục từ 438 triệu lượt người (năm 1990) lên 1 466 triệu lượt người (năm 2019): tăng 1 028 triệu lượt người, gấp 3,3 lần. Tuy nhiên, đến năm 2020 số lượt khách du lịch quốc tế giảm mạnh chỉ còn 402 triệu lượt người (giảm 1 064 triệu lượt người so với năm 2019).

- Doanh thu du lịch quốc tế tăng liên tục từ 271 tỉ USD (năm 1990) lên 1 466 tỉ USD (năm 2019): tăng 1 195 tỉ USD, gấp 5,4 lần. Tuy nhiên, đến năm 2020 doanh thu du lịch quốc tế giảm mạnh chỉ còn 533 tỉ USD (giảm 933 tỉ USD so với năm 2019).

=> Năm 2020, số lượt khách du lịch quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế đều có xu hướng giảm do ảnh hưởng của Covid-19.


2. Viết báo cáo

Câu hỏi trang 142 Địa Lí 10: Dựa vào bảng 38 và dữ liệu thu thập được, em hãy viết một báo cáo ngắn về tình hình phát triển ngành du lịch trên thế giới.

Bảng 38. Số lượt khách du lịch quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020


1990

2000

2010

2019

2020

Khách du lịch (triệu lượt người)

438

673

809

1 466

402

Doanh thu du lịch (tỉ USD)

271

496

977

1 466

533


Phương pháp giải:

Gợi ý:

1. Số lượt khách du lịch

- Phân tích xu hướng biến động về số lượt khách du lịch đến, qua các năm.

- Giải thích các nguyên nhân ảnh hưởng đến xu hướng biến động về số lượt khách du lịch quốc tế đến.

- Nêu tên các quốc gia dẫn đề vềsố lượt khách du lịch quốc tế đến.

2. Doanh thu du lịch

- Phân tích xu hướng biến động về doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới qua các năm.

- Phân tích doanh thu du lịch bình quân trên mỗi lượt khách du lịch qua các năm.

3. Các vấn đề đặt ra trong hoạt động du lịch

Cần trình bày các vấn đề đặt ra trong khai thác tài nguyên du lịch như sự ô nhiễm môi trường, sự mai một các giá trị văn hóa truyền thống,...

Trả lời:

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH THẾ GIỚI

1. Số lượt khách du lịch

- Trong hai năm qua, dịch Covid – 19 đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến các ngành kinh tế trên phạm vi toàn cầu, trong đó có ngành du lịch.

- Dựa vào số liệu thống kê về số lượt khách du lịch quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020 ta có thể thấysố lượt khách du lịch đến qua các năm có sựbiến động mạnh:

+Số lượt khách du lịch quốc tế tăng liên tục từ 438 triệu lượt người (năm 1990) lên 1 466 triệu lượt người (năm 2019): tăng 1 028 triệu lượt người, gấp 3,3 lần.

+ Tuy nhiên, đến năm 2020 số lượt khách du lịch quốc tế giảm mạnh chỉ còn 402 triệu lượt người (giảm 1 064 triệu lượt người so với năm 2019).

- Một số quốc gia có ngành du lịch phát triển và thường thu hút lượng lớn khách du lịch đến tham quan là: Pháp, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Trung Quốc, I-ta-li-a,...

2. Doanh thu du lịch

- Doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới có sự biến động trong giai đoạn 1990 - 2020:

+ Doanh thu du lịch quốc tế tăng liên tục từ 271 tỉ USD (năm 1990) lên 1 466 tỉ USD (năm 2019): tăng 1 195 tỉ USD, gấp 5,4 lần.

+ Tuy nhiên, đến năm 2020 doanh thu du lịch quốc tế giảm mạnh chỉ còn 533 tỉ USD (giảm 933 tỉ USD so với năm 2019).

Xem thêm: Thực Hư Lời Đồn Ăn Óc Khỉ Có Tác Dụng Gì, Có Tác Dụng Chữa Bệnh Gì

- Doanh thu du lịch bình quân trên mỗi lượt khách du lịch giai đoạn 1990 - 2020 cũng có sự biến động mạnh. Cụ thể:

+ Giai đoạn 1990 - 2010, doanh thu du lịch bình quân trên mỗi lượt khách du lịch có xu hướng tăng liên tục từ 618,7 USD/lượt khách (năm 1990) lên 1207,7 USD/lượt khách (tăng 589USD/lượt khách).

+ Giai đoạn 2010 - 2019 lại có xu hướng giảm mạnh, từ618,7 USD/lượt khách (năm 1990) xuống chỉ còn 1000USD/lượt khách (2019), giảm 518,7USD/lượt khách.

+ Giai đoạn 2019 - 2020, xu hướng tăng nhanh trở lại, từ1000USD/lượt khách (2019) lên 1325,9USD/lượt khách (2020), tăng 1225,9USD/lượt khách.

3. Các vấn đề đặt ra trong hoạt động du lịch

Hoạt động du lịch trên thế giới hiện nay đang phục hồi và tăng trưởng trở lại, nhưng vẫn tồn tại nhiều vấn trong khai thác tài nguyên du lịch như sự ô nhiễm môi trường, sự mai một các giá trị văn hóa truyền thống,...

*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Thi thử THPT Quốc gia Thi thử THPT Quốc gia Tổng hợp kiến thức Tổng hợp kiến thức Thi thử Đánh giá năng lực Thi thử Đánh giá năng lực Lớp một Lớp một

Địa lí 10 (Chân trời sáng tạo) Bài 38: Thực hành tìm hiểu vấn đề phát triển ngành du lịch


277

tienthanh.edu.vn biên soạn và giới thiệu lời giải SGK Địa lí 10 Bài 38: Thực hành tìm hiểu vấn đề phát triển ngành du lịch Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi SGK Địa lí 10 Bài 38 từ đó học tốt môn Địa lí 10.

Địa lí 10 (Chân trời sáng tạo) Bài 38: Thực hành tìm hiểu vấn đề phát triển ngành du lịch

Câu hỏi trang 142 Địa Lí 10: Dựa vào bảng 38, em hãy: Vẽ biểu đồ thể hiện số lượt khách quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 - 2020.

- Nhận xét thực trạng số lượt khách du lịch quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 - 2020.

*

Lời giải:

* Vẽ biểu đồ

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SỐ LƯỢT KHÁCH QUỐC TẾ VÀ DOANH THU DU LỊCH QUỐC TẾ TRÊN THẾ GIỚI, GIAI ĐOẠN 1990 - 2020

* Nhận xét

- Khách du lịch và doan thu du lịch có sự biến động mạnh qua các năm.

- Giai đoạn 1990 - 2019

+ Khách du lịch: tăng và tăng thêm 1028 triệu lượt người.

+ Doanh thu du lịch: tăng và tăng thêm 1195 tỉ USD.

Do ngành du lịch trên thế giới ngày càng phát triển, nhu cầu du lịch lớn, nhiều loại hình du lịch mới xuất hiện và đa dạng các loại hình dịch vụ du lịch -> Doanh thu du lịch ngày càng tăng lên.

- Giai đoạn 2019 - 2020

+ Khách du lịch: giảm mạnh và giảm 1064 triệu lượt người.

+ Doanh thu du lịch: giảm mạnh và giảm 933 tỉ USD.

Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, người dân hạn chế đi du lịch, nhiều quốc gia không cho xuất nhập cảnh hoặc có nhiều quy định về xuất nhập cảnh đối với khách du lịch -> Doanh thu từ ngành du lịch giảm mạnh.

Câu hỏi trang 142 Địa Lí 10: Dựa vào bảng 38 và dữ liệu thu thập được, em hãy viết một báo cáo ngắn về tình hình phát triển ngành du lịch trên thế giới.

Lời giải:

Học sinh viết báo cáo dựa trên các gợi ý dưới đây

* Số lượt khách du lịch

- Phân tích xu hướng biến động về số lượt khách du lịch quốc tế đến, qua các năm.

- Giải thích các nguyên nhân ảnh hưởng đến xu hướng biến động về số lượt khách du lịch quốc tế đến.

- Nêu tên các quốc gia dẫn đầu về số lượt khách du lịch quốc tế đến.

* Doanh thu du lịch

- Phân tích xu hướng biến động về doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới qua các năm.

- Phân tích doanh thu du lịch bình quân trên mỗi lượt khách du lịch qua các năm.

* Các vấn đề đặt ra trong hoạt động du lịch: Trong báo cáo, cần trình bày các vấn đề đặt ra trong khai thác tài nguyên du lịch như sự ô nhiễm môi trường, sự mai một các giá trị văn hoá truyền thống,...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.