THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC XÉT TUYỂN ĐỢT 2 023, ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC DỰA TRÊN KẾT QUẢ HỌC BẠ

Giới thiệu về trường: trường Đại học Điện lực (sau đây gọi tắt là Trường) là ngôi trường Đại học tập công lập trực thuộc bộ Công Thương. Sứ mệnh của trường: "Là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và phân tích khoa học tập và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu yếu của ngành tích điện nói riêng với xã hội nói chung trong công cuộc hiện đại hóa và cải tiến và phát triển bền vững".

Bạn đang xem: Đại học điện lực xét tuyển đợt 2

Website tuyển sinh: https://tuyensinh.epu.edu.vn

Email tư vấn tuyển sinh: tuyensinh
epu.edu.vn

Điện thoại hỗ trợ tư vấn tuyển sinh: 024.22452662.

Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trên cả nước.Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã xuất sắc nghiệp công tác trung học rộng lớn (THPT) của việt nam (hình thức giáo dục và đào tạo chính quy hoặc giáo dục thường xuyên);Có đủ sức mạnh để tiếp thu kiến thức theo phương pháp hiện hành;Đáp ứng những điều kiện không giống của quy chế tuyển sinh hiện nay hành của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra (Bộ GD&ĐT) cùng trường Đại học tập Điện lực.

II. Cách thức tuyển sinh và tổng hợp xét tuyển

Phương thức tuyển sinh: Trường Đại học Điện lực dự kiến tuyển sinh theo 05 phương thức như sau:

STT

Phương thức tuyển sinh

% Chỉ tiêu

1

Xét tuyển dựa vào tác dụng học tập thpt (Học bạ)

35%

2

Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023

55%

3

Xét tuyển kết hợp

5%

4

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG HN

5%

5

Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của cục GD&ĐT

Không giới hạn chỉ tiêu

Tổng chỉ tiêu dự loài kiến (3650 chỉ tiêu)

100%

(ĐGNL: Đánh giá năng lực; ĐHQG HN: Đại học giang sơn Hà Nội)

Tổ thích hợp xét tuyển:

Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học

Tổ đúng theo A01: Toán, Vật lý, giờ Anh

Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, tiếng Anh

Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh

III. Phép tắc chung xét tuyển

Thí sinh đk xét tuyển chọn theo ngành đào tạo/mã ngành;Điểm trúng tuyển xác định theo ngành đào tạo/mã ngành;Không tất cả sự chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển;Xét tuyển theo cường độ ưu tiên tự cao xuống thấp trong số nguyện vọng đã đăng ký. Nếu vẫn trúng tuyển nguyện vọng bao gồm ưu tiên cao hơn, thí sinh sẽ không còn được xét những nguyện vọng tất cả mức độ ưu tiên tiếp theo;Xét tuyển trường đoản cú cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu xét tuyển;Trường không áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển chọn ngoài các quy định trong quy chế tuyển sinh của cục GD&ĐT;Nếu xét tuyển theo từng cách làm xét tuyển không đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn sót lại được chuyển sang xét tuyển theo các phương thức xét tuyển sau;Điểm xét tuyển chọn theo thang điểm 30 và làm tròn mang đến hai chữ số thập phân;Từ năm 2023, thí sinh được hưởng cơ chế ưu tiên khu vực theo biện pháp trong năm giỏi nghiệp thpt và 1 năm kế tiếp;Từ năm 2023, điểm ưu tiên so với thí sinh đạt tổng điểm trường đoản cú 22,5 trở lên trên (khi quy thay đổi về điểm theo thang 10 cùng tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo bí quyết sau: Điểm ưu tiên = <(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5> x mức điểm ưu tiên theo quy định.Thí sinh trúng tuyển phải chứng thực nhập học và nhập học trong thời hạn quy định theo thông tin của Trường. Vượt thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học với nhập học được xem như lắc đầu nhập học tập tại Trường.

IV. Thời gian, phương thức và đk xét tuyển

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông của sỹ tử (học bạ THPT)

(Chi tiết tại link: https://tuyensinh.epu.edu.vn/trang/ket-qua-hoc-tap-thpt-hoc-ba-thpt--2345.html )

1.1. Thời gian nhấn hồ sơ:

1.2. Cách thức nộp hồ nước sơ đk xét tuyển:

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận tuyển sinh, chống Đào chế tạo ra của Trường.

1.3. Những điều khiếu nại xét tuyển: Thí sinh gồm điểm xét tuyển chọn (ĐXT) trong tổ hợp xét tuyển không thấp hơn 18 điểm theo thang điểm 30.

Cách tính điểm: Xét công dụng học tập các môn thuộc những tổ hợp xét tuyển (theo ngành) của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.

ĐXT = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3) + ĐƯT (nếu có)

ĐTB Môn 1 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 1 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 1)/3;

ĐTB Môn 2 = (ĐTB cả năm lớp10 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 2 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 2)/3;

ĐTB Môn 3 = (ĐTB cả năm lớp10 Môn 3 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 3 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 3)/3;

(ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; ĐƯT: Điểm ưu tiên)

(Đối tượng ưu tiên và quanh vùng ưu tiên vận dụng theo quy chế tuyển sinh Đại học tập năm 2023 của Bộ GD&ĐT; những thí sinh đã giỏi nghiệp từ thời điểm năm 2021 trở về trước không được cộng điểm ưu tiên)

1.4. Thông tin kết quả: đơn vị trường sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển chọn (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) theo cách thức xét tuyển dựa trên tác dụng học tập trung học phổ thông (Học bạ) dự kiến vào thời điểm cuối tháng 7/2023. Những thí sinh đủ đk trúng tuyển sẽ liên tiếp thực hiện công việc đăng cam kết nguyện vọng trên hệ thống đăng ký kết của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo theo hướng dẫn của Trường.

Xét tuyển kết hợp

Nhóm 1: thí sinh có chứng từ tiếng nước anh tế kết hợp với công dụng học tập (học bạ) 02 môn còn sót lại trong tổng hợp xét tuyển

(Chi máu tại link: https://tuyensinh.epu.edu.vn/trang/ket-hop-cctaqt-2350.html )

2.1. Thời gian dấn hồ sơ:

2.2. Cách thức nộp hồ nước sơ đk xét tuyển:

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua con đường bưu năng lượng điện đến phần tử tuyển sinh, phòng Đào chế tạo ra của Trường.

2.3. Các điều khiếu nại xét tuyển: sỹ tử thõa mãn cùng lúc 02 điều kiện sau đây:

BT ≥ 35;

(2) Thí sinh có điểm xét tuyển chọn (ĐXT) trong tổng hợp xét tuyển ko thấp rộng 18 điểm theo thang điểm 30.

Cách tính điểm:

ĐXT = Điểm quy đổi CCTAQT + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3 + ĐƯT (nếu có)

Điểm quy đổi CCTAQT: Tra theo bảng điểm quy đổi chứng chỉ tiếng nước anh tế

ĐTB Môn 2 = (ĐTB cả năm lớp10 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 2 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 2)/3;

ĐTB Môn 3 = (ĐTB cả năm lớp10 Môn 3 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 3 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 3)/3;

(ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; ĐƯT: Điểm ưu tiên)

(Đối tượng ưu tiên và quanh vùng ưu tiên vận dụng theo quy định tuyển sinh Đại học tập năm 2023 của Bộ GD&ĐT; các thí sinh đã giỏi nghiệp từ thời điểm năm 2021 quay trở lại trước không được cùng điểm ưu tiên)

2.4. Thông tin kết quả: nhà trường sẽ thông báo danh sách sỹ tử đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) theo phương thức xét tuyển phối hợp dự loài kiến vào cuối tháng 7/2023. Những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển chọn sẽ tiếp tục thực hiện công việc đăng ký kết nguyện vọng trên khối hệ thống đăng ký kết của Bộ giáo dục và Đào tạo theo phía dẫn của Trường.

Xem thêm:

Bảng điểm quy đổi các chứng chỉ tiếng nước anh tế

IELTS

TOEFL i
BT

Điểm quy thay đổi tương đương

5.0

35 – 45

8.5

5.5

46 – 59

9

6.0

60 – 78

9.5

6.5 – 9.0

79 – 120

10

Nhóm 2: sỹ tử có chứng từ tiếng anh quốc tế kết phù hợp với điểm 02 môn thi giỏi nghiệp THPT còn lại trong tổ hợp xét tuyển

2.5. Thời gian nhận hồ nước sơ: Theo luật của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo thành và của ngôi trường Đại học tập Điện lực.

- Đợt 1: Đăng ký nguyện vọng trên hệ thống đăng ký kết xét tuyển của bộ Giáo dục và Đào tạo (theo quy định tuyển sinh hiện tại hành);

Đợt bổ sung cập nhật (nếu có): Trường đã thông báo sau khi có tác dụng xét tuyển lần 1.BT ≥ 35 và tất cả điểm thi 02 môn giỏi nghiệp thpt năm 2023 còn lại trong tổ hợp xét tuyển.

Cách tính điểm:

ĐXT = Điểm quy thay đổi CCTAQT + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + ĐƯT (nếu có)

Điểm quy đổi CCTAQT: Tra theo bảng điểm quy đổi chứng từ tiếng anh quốc tế

(ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐƯT: Điểm ưu tiên)

(Đối tượng ưu tiên và quanh vùng ưu tiên áp dụng theo quy định tuyển sinh Đại học tập năm 2023 của Bộ GD&ĐT; những thí sinh đã xuất sắc nghiệp từ thời điểm năm 2021 về bên trước không được cộng điểm ưu tiên)

2.7. Thông tin kết quả: đơn vị trường sẽ thông báo danh sách sỹ tử trúng tuyển bên trên Cổng tin tức tuyển sinh của trường: www.tuyensinh.epu.edu.vn

Xét tuyển dựa vào kết quả của sỹ tử trong kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2023 vì chưng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo tổ chức

3.1. Thời hạn nhận hồ nước sơ: Theo phép tắc của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra và của ngôi trường Đại học tập Điện lực.

- Đợt 1: Đăng ký nguyện vọng trên hệ thống đăng ký xét tuyển của cục Giáo dục và Đào tạo (theo quy chế tuyển sinh hiện nay hành);

Đợt bổ sung cập nhật (nếu có): Trường vẫn thông báo sau khi có kết quả xét tuyển đợt 1.

3.2. Phương pháp nộp hồ nước sơ đăng ký xét tuyển: thực hiện công việc đăng cam kết nguyện vọng trên hệ thống đăng ký của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

3.3. Các điều kiện xét tuyển: thí sinh đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo ngành xét tuyển chọn của trường năm 2023.

ĐXT = Tổng điểm thi 3 môn xuất sắc nghiệp thpt theo tổ hợp các môn xét tuyển chọn + ĐƯT

(Đối tượng ưu tiên và quanh vùng ưu tiên áp dụng theo quy định tuyển sinh Đại học năm 2023 của Bộ GD&ĐT; những thí sinh đã giỏi nghiệp từ thời điểm năm 2021 về bên trước không được cùng điểm ưu tiên)

3.4. Thông báo kết quả: đơn vị trường sẽ thông tin danh sách sỹ tử trúng tuyển bên trên Cổng tin tức tuyển sinh của trường: www.tuyensinh.epu.edu.vn

Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học đất nước Hà Nội (ĐHQG HN) năm 2023

(Chi huyết tại link: https://tuyensinh.epu.edu.vn/trang/ket-qua-ky-thi-dgnl-cua-dhqghn-2346.html )

4.1. Thời hạn nhận hồ sơ:

4.2. Phương thức nộp hồ sơ đk xét tuyển:

Hồ sơ nộp trực tiếp tại phần tử tuyển sinh của trường hoặc qua đường bưu điện.

4.3. Các điều khiếu nại xét tuyển: Thí sinh gồm điểm review năng lực (ĐGNL) năm 2023 của Đại học nước nhà Hà Nội đạt từ 80/150 điểm trở lên. Điểm xét tuyển (ĐXT) được quy về thang điểm 30 như sau:

ĐXT = Điểm ĐGNL * 30/150 + ĐƯT

(Đối tượng ưu tiên và quanh vùng ưu tiên vận dụng theo quy định tuyển sinh Đại học tập năm 2023 của Bộ GD&ĐT; các thí sinh đã tốt nghiệp từ thời điểm năm 2021 quay trở lại trước ko được cùng điểm ưu tiên)

4.4. Thông báo kết quả: đơn vị trường sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện xuất sắc nghiệp THPT) theo cách làm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi review năng lực của Đại học non sông Hà Nội (ĐHQG HN) năm dự loài kiến vào cuối tháng 7/2023. Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển chọn sẽ liên tiếp thực hiện quá trình đăng cam kết nguyện vọng trên hệ thống đăng ký kết của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo theo phía dẫn của Trường.

Xét tuyển thẳng

V. Tiêu chuẩn phân theo ngành đào tạo

STT

Mã ngành

Ngành đào tạo

Tổng tiêu chí

Chỉ tiêu theo phương thức

Kết quả tiếp thu kiến thức (Học bạ)

Kết quả thi tốt nghiệp thpt

Kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐH QGHN

Xét tuyển phối hợp

1

7510203

Công nghệ nghệ thuật cơ - năng lượng điện tử

80

30

40

5

5

2

7510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

150

50

80

10

10

3

7510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

150

50

80

10

10

4

7510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông

280

100

150

15

15

5

7510301

Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử

550

190

300

30

30

6

7510303

Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hoá

500

175

275

25

25

7

7510406

Công nghệ chuyên môn môi trường

70

25

35

5

5

8

7510403

Công nghệ kỹ thuật năng lượng

100

35

55

5

5

9

7480201

Công nghệ thông tin

450

150

260

20

20

10

7520115

Kỹ thuật nhiệt

170

60

90

10

10

11

7510605

Logistics và thống trị chuỗi cung ứng

140

50

70

10

10

12

7510601

Quản lý công nghiệp

80

30

40

5

5

13

7510602

Quản lý năng lượng

80

30

40

5

5

14

7810103

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

100

35

55

5

5

15

7340101

Quản trị kinh doanh

200

70

110

10

10

16

7340201

Tài bao gồm - Ngân hàng

160

50

90

10

10

17

7340122

Thương mại điện tử

100

35

55

5

5

18

7340301

Kế toán

220

80

120

10

10

19

7340302

Kiểm toán

70

25

35

5

5

Tổng chỉ tiêu dự kiến

3650

1270

1980

200

200

(Thí sinh tham khảo các siêng ngành của ngành huấn luyện và đào tạo trên cổng thông tin tuyển sinh của ngôi trường www.tuyensinh.epu.edu.vn)

VI. Chi phí khóa học và suốt thời gian tăng ngân sách học phí

(ĐVT: đồng/tháng)

TT

Nội dung

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

1

Khối gớm tế

1.430.000

1.430.000

1.570.000

Nếu có biến hóa mức tiền học phí thì mức biến đổi không vượt ±10% đối với năm trước.

2

Khối Kỹ thuật

1.595.000

1.595.000

1.750.000

Nếu có biến hóa mức học phí thì mức thay đổi không vượt ±10% đối với năm trước.

Xem chi tiết thông báo phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2023tạifile gắn kèm

TCCT Ngày 5/7, ngôi trường Đại học tập Điện lực đã ưng thuận thông báo công dụng xét tuyển đại học chính quy năm 2023 theo cách làm xét tuyển với hướng dẫn đăng ký nguyện vọng bên trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.
*
Trường Đại học Điện lực vừa bao gồm thức chào làng điểm chuẩn xét tuyển chọn sớm năm 2023

Ngành technology thông tin điểm cao nhất

Thông báo của trường Đại học Điện lực nêu rõ, điểm đủ điều kiện trúng tuyển đh chính quy năm 2023 (chưa tính đến điều kiện đã giỏi nghiệp THPT) theo các phương thức xét tuyển chọn sớm của Trường Đại học tập Điện lực dưới đây là điểm trúng tuyển giành cho học sinh phổ thông khu vực 3 (Đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên áp dụng theo quy định tuyển sinh Đại học năm 2023 của Bộ GD&ĐT; những thí sinh đã giỏi nghiệp từ năm 2021 quay trở lại trước ko được cộng điểm ưu tiên)

- cách làm 1: Xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả học tập trung học phổ thông (Học bạ);

- phương thức 3: Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN;

- cách làm 4: Xét tuyển phối hợp nhóm 1

*
Điểm chuẩn chỉnh các ngành học tập tại ngôi trường Đại học tập Điện lực năm 2023 theo cách tiến hành xét tuyển

Như vậy, điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Điện lực trong năm này dao động trong khoảng 16,2 mang đến 26,5 điểm.

Trong đó, ngành technology thông tin có điểm chuẩn tối đa 26,5 điểm; theo sau lần lượt là ngành thương mại dịch vụ điện tử 26 điểm; ngành công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa 25,5 điểm; ngành Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng 25,5 điểm; ngành Tài chủ yếu - ngân hàng 24,5 điểm.

Các ngành Kế toán, quản trị tởm doanh, truy thuế kiểm toán chung mức điểm chuẩn chỉnh 24,5.

Đăng cam kết nguyện vọng trường đoản cú 10/7 mang lại 30/7

Nếu thí sinh không đăng ký nguyện vọng đã có xét đủ đk trúng tuyển sớm bên trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của bộ GD&ĐT hoặc trên Cổng dịch vụ thương mại công quốc gia thì công dụng trúng tuyển chọn sớm của thí sinh không còn giá trị.

Để chắc chắn chính thức trúng tuyển vào ngôi trường Đại học Điện lực, thí sinh rất cần phải đăng ký kết nguyện vọng 1 cho ngành đang đủ điều kiện trúng tuyển sớm trên hệ thống cung ứng tuyển sinh chung của bộ GD&ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Công bố list trúng tuyển trước 22/8

Năm 2023, trường Đại học Điện lực dự loài kiến tuyển sinh 3650 chỉ tiêu, theo 5 phương thức không giống nhau với 4 tổ hợp chính: A00; A01; D07 với D01.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.