THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC XÉT TUYỂN ĐỢT 2 023, ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC DỰA TRÊN KẾT QUẢ HỌC BẠ

Giới thiệu về trường: Trường Đại học Điện lực (sau đây gọi tắt là Trường) là trường Đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương. Sứ mệnh của trường: "Là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu của ngành năng lượng nói riêng và xã hội nói chung trong công cuộc hiện đại hóa và phát triển bền vững".

Bạn đang xem: Đại học điện lực xét tuyển đợt 2

Website tuyển sinh: https://tuyensinh.epu.edu.vn

Email tư vấn tuyển sinh: tuyensinh
epu.edu.vn

Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 024.22452662.

Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước.Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam (hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên);Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;Đáp ứng các điều kiện khác của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và trường Đại học Điện lực.

II. Phương thức tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển

Phương thức tuyển sinh: Trường Đại học Điện lực dự kiến tuyển sinh theo 05 phương thức như sau:

STT

Phương thức tuyển sinh

% Chỉ tiêu

1

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (Học bạ)

35%

2

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023

55%

3

Xét tuyển kết hợp

5%

4

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG HN

5%

5

Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Không giới hạn chỉ tiêu

Tổng chỉ tiêu dự kiến (3650 chỉ tiêu)

100%

(ĐGNL: Đánh giá năng lực; ĐHQG HN: Đại học Quốc gia Hà Nội)

Tổ hợp xét tuyển:

Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học

Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

III. Nguyên tắc chung xét tuyển

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo ngành đào tạo/mã ngành;Điểm trúng tuyển xác định theo ngành đào tạo/mã ngành;Không có sự chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển;Xét tuyển theo mức độ ưu tiên từ cao xuống thấp trong các nguyện vọng đã đăng ký. Nếu đã trúng tuyển nguyện vọng có ưu tiên cao hơn, thí sinh sẽ không được xét các nguyện vọng có mức độ ưu tiên tiếp theo;Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu xét tuyển;Trường không áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển ngoài các quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT;Nếu xét tuyển theo từng phương thức xét tuyển chưa đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển theo các phương thức xét tuyển sau;Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 và làm tròn đến hai chữ số thập phân;Từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT và một năm kế tiếp;Từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau: Điểm ưu tiên = <(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5> x Mức điểm ưu tiên theo quy định.Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học và nhập học trong thời gian quy định theo thông báo của Trường. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học và nhập học được xem như từ chối nhập học tại Trường.

IV. Thời gian, cách thức và điều kiện xét tuyển

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT của thí sinh (học bạ THPT)

(Chi tiết tại link: https://tuyensinh.epu.edu.vn/trang/ket-qua-hoc-tap-thpt-hoc-ba-thpt--2345.html )

1.1. Thời gian nhận hồ sơ:

1.2. Cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận tuyển sinh, phòng Đào tạo của Trường.

1.3. Các điều kiện xét tuyển: Thí sinh có điểm xét tuyển (ĐXT) trong tổ hợp xét tuyển không thấp hơn 18 điểm theo thang điểm 30.

Cách tính điểm: Xét kết quả học tập các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển (theo ngành) của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.

ĐXT = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3) + ĐƯT (nếu có)

ĐTB Môn 1 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 1 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 1)/3;

ĐTB Môn 2 = (ĐTB cả năm lớp10 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 2 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 2)/3;

ĐTB Môn 3 = (ĐTB cả năm lớp10 Môn 3 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 3 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 3)/3;

(ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; ĐƯT: Điểm ưu tiên)

(Đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên áp dụng theo quy chế tuyển sinh Đại học năm 2023 của Bộ GD&ĐT; Các thí sinh đã tốt nghiệp từ năm 2021 trở về trước không được cộng điểm ưu tiên)

1.4. Thông báo kết quả: Nhà trường sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (Học bạ) dự kiến vào cuối tháng 7/2023. Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sẽ tiếp tục thực hiện các bước đăng ký nguyện vọng trên hệ thống đăng ký của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hướng dẫn của Trường.

Xét tuyển kết hợp

Nhóm 1: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với kết quả học tập (học bạ) 02 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển

(Chi tiết tại link: https://tuyensinh.epu.edu.vn/trang/ket-hop-cctaqt-2350.html )

2.1. Thời gian nhận hồ sơ:

2.2. Cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận tuyển sinh, phòng Đào tạo của Trường.

2.3. Các điều kiện xét tuyển: Thí sinh thõa mãn cùng lúc 02 điều kiện sau đây:

BT ≥ 35;

(2) Thí sinh có điểm xét tuyển (ĐXT) trong tổ hợp xét tuyển không thấp hơn 18 điểm theo thang điểm 30.

Cách tính điểm:

ĐXT = Điểm quy đổi CCTAQT + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3 + ĐƯT (nếu có)

Điểm quy đổi CCTAQT: Tra theo bảng điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

ĐTB Môn 2 = (ĐTB cả năm lớp10 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 2 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 2)/3;

ĐTB Môn 3 = (ĐTB cả năm lớp10 Môn 3 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 3 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 3)/3;

(ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; ĐƯT: Điểm ưu tiên)

(Đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên áp dụng theo quy chế tuyển sinh Đại học năm 2023 của Bộ GD&ĐT; Các thí sinh đã tốt nghiệp từ năm 2021 trở về trước không được cộng điểm ưu tiên)

2.4. Thông báo kết quả: Nhà trường sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) theo phương thức xét tuyển kết hợp dự kiến vào cuối tháng 7/2023. Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sẽ tiếp tục thực hiện các bước đăng ký nguyện vọng trên hệ thống đăng ký của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hướng dẫn của Trường.

Xem thêm:

Bảng điểm quy đổi các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

IELTS

TOEFL i
BT

Điểm quy đổi tương đương

5.0

35 – 45

8.5

5.5

46 – 59

9

6.0

60 – 78

9.5

6.5 – 9.0

79 – 120

10

Nhóm 2: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm 02 môn thi tốt nghiệp THPT còn lại trong tổ hợp xét tuyển

2.5. Thời gian nhận hồ sơ: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Điện lực.

- Đợt 1: Đăng ký nguyện vọng trên hệ thống đăng ký xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo quy chế tuyển sinh hiện hành);

Đợt bổ sung (nếu có): Trường sẽ thông báo sau khi có kết quả xét tuyển đợt 1.BT ≥ 35 và có điểm thi 02 môn tốt nghiệp THPT năm 2023 còn lại trong tổ hợp xét tuyển.

Cách tính điểm:

ĐXT = Điểm quy đổi CCTAQT + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + ĐƯT (nếu có)

Điểm quy đổi CCTAQT: Tra theo bảng điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

(ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐƯT: Điểm ưu tiên)

(Đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên áp dụng theo quy chế tuyển sinh Đại học năm 2023 của Bộ GD&ĐT; Các thí sinh đã tốt nghiệp từ năm 2021 trở về trước không được cộng điểm ưu tiên)

2.7. Thông báo kết quả: Nhà trường sẽ thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của trường: www.tuyensinh.epu.edu.vn

Xét tuyển dựa vào kết quả của thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

3.1. Thời gian nhận hồ sơ: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Điện lực.

- Đợt 1: Đăng ký nguyện vọng trên hệ thống đăng ký xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo quy chế tuyển sinh hiện hành);

Đợt bổ sung (nếu có): Trường sẽ thông báo sau khi có kết quả xét tuyển đợt 1.

3.2. Cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: thực hiện các bước đăng ký nguyện vọng trên hệ thống đăng ký của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.3. Các điều kiện xét tuyển: Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo ngành xét tuyển của Trường năm 2023.

ĐXT = Tổng điểm thi 3 môn tốt nghiệp THPT theo tổ hợp các môn xét tuyển + ĐƯT

(Đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên áp dụng theo quy chế tuyển sinh Đại học năm 2023 của Bộ GD&ĐT; Các thí sinh đã tốt nghiệp từ năm 2021 trở về trước không được cộng điểm ưu tiên)

3.4. Thông báo kết quả: Nhà trường sẽ thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của trường: www.tuyensinh.epu.edu.vn

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG HN) năm 2023

(Chi tiết tại link: https://tuyensinh.epu.edu.vn/trang/ket-qua-ky-thi-dgnl-cua-dhqghn-2346.html )

4.1. Thời gian nhận hồ sơ:

4.2. Cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận tuyển sinh của Trường hoặc qua đường bưu điện.

4.3. Các điều kiện xét tuyển: Thí sinh có điểm đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt từ 80/150 điểm trở lên. Điểm xét tuyển (ĐXT) được quy về thang điểm 30 như sau:

ĐXT = Điểm ĐGNL * 30/150 + ĐƯT

(Đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên áp dụng theo quy chế tuyển sinh Đại học năm 2023 của Bộ GD&ĐT; Các thí sinh đã tốt nghiệp từ năm 2021 trở về trước không được cộng điểm ưu tiên)

4.4. Thông báo kết quả: Nhà trường sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG HN) năm dự kiến vào cuối tháng 7/2023. Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sẽ tiếp tục thực hiện các bước đăng ký nguyện vọng trên hệ thống đăng ký của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hướng dẫn của Trường.

Xét tuyển thẳng

V. Chỉ tiêu phân theo ngành đào tạo

STT

Mã ngành

Ngành đào tạo

Tổng chỉ tiêu

Chỉ tiêu theo phương thức

Kết quả học tập (Học bạ)

Kết quả thi Tốt nghiệp THPT

Kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐH QGHN

Xét tuyển kết hợp

1

7510203

Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử

80

30

40

5

5

2

7510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

150

50

80

10

10

3

7510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

150

50

80

10

10

4

7510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông

280

100

150

15

15

5

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

550

190

300

30

30

6

7510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

500

175

275

25

25

7

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

70

25

35

5

5

8

7510403

Công nghệ kỹ thuật năng lượng

100

35

55

5

5

9

7480201

Công nghệ thông tin

450

150

260

20

20

10

7520115

Kỹ thuật nhiệt

170

60

90

10

10

11

7510605

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

140

50

70

10

10

12

7510601

Quản lý công nghiệp

80

30

40

5

5

13

7510602

Quản lý năng lượng

80

30

40

5

5

14

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

100

35

55

5

5

15

7340101

Quản trị kinh doanh

200

70

110

10

10

16

7340201

Tài chính - Ngân hàng

160

50

90

10

10

17

7340122

Thương mại điện tử

100

35

55

5

5

18

7340301

Kế toán

220

80

120

10

10

19

7340302

Kiểm toán

70

25

35

5

5

Tổng chỉ tiêu dự kiến

3650

1270

1980

200

200

(Thí sinh tham khảo các chuyên ngành của ngành đào tạo trên cổng thông tin tuyển sinh của Trường www.tuyensinh.epu.edu.vn)

VI. Học phí và lộ trình tăng học phí

(ĐVT: đồng/tháng)

TT

Nội dung

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

1

Khối Kinh tế

1.430.000

1.430.000

1.570.000

Nếu có thay đổi mức học phí thì mức thay đổi không quá ±10% so với năm trước.

2

Khối Kỹ thuật

1.595.000

1.595.000

1.750.000

Nếu có thay đổi mức học phí thì mức thay đổi không quá ±10% so với năm trước.

Xem chi tiết thông báo phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2023tạifile đính kèm

TCCT Ngày 5/7, Trường Đại học Điện lực đã chính thức thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2023 theo phương thức xét tuyển và hướng dẫn đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
*
Trường Đại học Điện lực vừa chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm năm 2023

Ngành Công nghệ thông tin điểm cao nhất

Thông báo của Trường Đại học Điện lực nêu rõ, điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 (chưa tính đến điều kiện đã tốt nghiệp THPT) theo các phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Điện lực dưới đây là điểm trúng tuyển dành cho học sinh phổ thông khu vực 3 (Đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên áp dụng theo quy chế tuyển sinh Đại học năm 2023 của Bộ GD&ĐT; Các thí sinh đã tốt nghiệp từ năm 2021 trở về trước không được cộng điểm ưu tiên)

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (Học bạ);

- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN;

- Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp nhóm 1

*
Điểm chuẩn các ngành học tại Trường Đại học Điện lực năm 2023 theo phương thức xét tuyển

Như vậy, điểm chuẩn Trường Đại học Điện lực năm nay dao động trong khoảng 16,2 đến 26,5 điểm.

Trong đó, ngành Công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất 26,5 điểm; theo sau lần lượt là ngành Thương mại điện tử 26 điểm; ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 25,5 điểm; ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 25,5 điểm; ngành Tài chính - Ngân hàng 24,5 điểm.

Các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kiểm toán chung mức điểm chuẩn 24,5.

Đăng ký nguyện vọng từ 10/7 đến 30/7

Nếu thí sinh không đăng ký nguyện vọng đã được xét đủ điều kiện trúng tuyển sớm trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT hoặc trên Cổng dịch vụ công Quốc gia thì kết quả trúng tuyển sớm của thí sinh không còn giá trị.

Để chắc chắn chính thức trúng tuyển vào Trường Đại học Điện lực, thí sinh cần phải đăng ký nguyện vọng 1 cho ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Công bố danh sách trúng tuyển trước 22/8

Năm 2023, Trường Đại học Điện lực dự kiến tuyển sinh 3650 chỉ tiêu, theo 5 phương thức khác nhau với 4 tổ hợp chính: A00; A01; D07 và D01.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.