Hướng Dẫn Dịch Họ Và Tên Ra Tiếng Việt Cực Hay Và Ý Nghĩa Nhất


Bạn đang xem: Dịch họ và tên ra tiếng việt cực hay và ý nghĩa

1Á: 亚 (Yà)
2ÁI: 爱 (Ài)
3AN: 安 (An)
4ÂN: 恩 (Ēn)
5ẨN: 隐 (Yǐn)
6ẤN: 印 (Yìn)
7ANH: 英 (Yīng)
8ÁNH: 映 (Yìng)
9ẢNH: 影 (Yǐng)
10BA: 波 (Bō)
11BÁ: 伯 (Bó)
12BẮC: 北 (Běi)
13BÁCH: 百 (Bǎi)
14BẠCH: 白 (Bái)
15BAN: 班 (Bān)
16BẢN: 本 (Běn)
17BĂNG: 冰 (Bīng)
18BẰNG: 冯 (Féng)
19BẢO: 宝 (Bǎo)
20BÁT: 八 (Bā)
21BẢY: 七 (Qī)
22BÉ: 閉 (Bì)
23BÍCH: 碧 (Bì)
24BIÊN: 边 (Biān)
25BINH: 兵 (Bīng)
26BÍNH: 柄 (Bǐng)
27BÌNH: 平 (Píng)
28BỐI: 贝 (Bèi)
29BỘI: 背 (Bèi)
30BÙI: 裴 (Péi)
31BỬU: 宝 (Bǎo)
32CA: 歌 (Gē)
33CẦM: 琴 (Qín)
34CẨM: 锦 (Jǐn)
35CẬN: 近 (Jìn)
36CẢNH: 景 (Jǐng)
37CAO: 高 (Gāo)
38CÁT: 吉 (Jí)
39CẦU: 球 (Qiú)
40CHẤN: 震 (Zhèn)
41CHÁNH: 正 (Zhèng)
42CHÂU: 朱 (Zhū)
43CHI: 芝 (Zhī)
44CHÍ: 志 (Zhì)
45CHIẾN: 战 (Zhàn)
46CHIỂU: 沼 (Zhǎo)
47CHINH: 征 (Zhēng)
48CHÍNH: 正 (Zhèng)
49CHỈNH: 整 (Zhěng)
50CHU: 珠 (Zhū)
51CHƯ: 诸 (Zhū)
52CHUẨN: 准 (Zhǔn)
53CHÚC: 祝 (Zhù)
54CHUNG: 终 (Zhōng)
55CHÚNG: 众 (Zhòng)
56CHƯNG: 征 (Zhēng)
57CHƯƠNG: 章 (Zhāng)
58CHƯỞ
NG: 掌 (Zhǎng)
59CHUYÊN: 专 (Zhuān)
60CÔN: 昆 (Kūn)
61CÔNG: 公 (Gōng)
62CỪ: 棒 (Bàng)
63CÚC: 菊 (Jú)
64CUNG: 工 (Gōng)
65CƯƠNG: 疆 (Jiāng)
66CƯỜNG: 强 (Qiáng)
67CỬU: 九 (Jiǔ)
68DẠ: 夜 (Yè)
69ĐẮC: 得 (De)
70ĐẠI: 大 (Dà)
71ĐAM: 担 (Dān)
72ĐÀM: 谈 (Tán)
73ĐẢM: 担 (Dān)
74ĐẠM: 淡 (Dàn)
75DÂN: 民 (Mín)
76DẦN: 寅 (Yín)
77ĐAN: 丹 (Dān)
78ĐĂNG: 登 (Dēng)
79ĐĂNG: 灯 (Dēng)
80ĐẢNG: 党 (Dǎng)
81ĐẲNG: 等 (Děng)
82ĐẶNG: 邓 (Dèng)
83DANH: 名 (Míng)
84ĐÀO: 桃 (Táo)
85ĐẢO: 岛 (Dǎo)
86ĐẠO: 道 (Dào)
87ĐẠT: 达 (Dá)
88DẬU: 酉 (Yǒu)
89ĐẤU: 斗 (Dòu)
90ĐÍCH: 嫡 (Dí)
91ĐỊCH: 狄 (Dí)
92DIỄM: 艳 (Yàn)
93ĐIỀM: 恬 (Tián)
94ĐIỂM: 点 (Diǎn)
95DIỄN: 演 (Yǎn)
96DIỆN: 面 (Miàn)
97ĐIỀN: 田 (Tián)
98ĐIỂN: 典 (Diǎn)
99ĐIỆN: 电 (Diàn)
100DIỆP: 叶 (Yè)
101ĐIỆP: 蝶 (Dié)
102DIỆU: 妙 (Miào)
103ĐIỀU: 条 (Tiáo)
104DINH: 营 (Yíng)
105ĐINH: 丁 (Dīng)
106ĐÍNH: 订 (Dìng)
107ĐÌNH: 庭 (Tíng)
108ĐỊNH: 定 (Dìng)
109DỊU: 柔 (Róu)
110ĐÔ: 都 (Dōu)
111ĐỖ: 杜 (Dù)
112ĐỘ: 度 (Dù)
113ĐOÀI: 兑 (Duì)
114DOÃN: 尹 (Yǐn)
115ĐOAN: 端 (Duān)
116ĐOÀN: 团 (Tuán)
117DOANH: 嬴 (Yíng)
118ĐÔN: 惇 (Dūn)
119ĐÔNG: 东 (Dōng)
120ĐỒNG: 仝 (Tóng)
121ĐỘNG: 洞 (Dòng)
122DU: 游 (Yóu)
123DƯ: 余 (Yú)
124DỰ: 吁 (Xū)
125DỤC: 育 (Yù)
126ĐỨC: 德 (Dé)
127DUNG: 蓉 (Róng)
128DŨNG: 勇 (Yǒng)
129DỤNG: 用 (Yòng)
130ĐƯỢC: 得 (De)
131DƯƠNG: 羊 (Yáng)
132DƯỠNG: 养 (Yǎng)
133ĐƯỜNG: 唐 (Táng)
134DƯƠNG: 杨 (Yáng)
135DUY: 维 (Wéi)
136DUYÊN: 缘 (Yuán)
137DUYỆT: 阅 (Yuè)
138GẤM: 錦 (Jǐn)
139GIA: 嘉 (Jiā)
140GIANG: 江 (Jiāng)
141GIAO: 交 (Jiāo)
142GIÁP: 甲 (Jiǎ)
143GIỚI: 界 (Jiè)
144HÀ: 何 (Hé)
145HẠ: 夏 (Xià)
146HẢI: 海 (Hǎi)
147HÁN: 汉 (Hàn)
148HÀN: 韩 (Hán)
149HÂN: 欣 (Xīn)
150HẰNG: 姮 (Héng)
151HÀNH: 行 (Xíng)
152HẠNH: 行 (Xíng)
153HÀO: 豪 (Háo)
154HẢO: 好 (Hǎo)
155HẠO: 昊 (Hào)
156HẬU: 后 (Hòu)
157HIÊN: 萱 (Xuān)
158HIẾN: 献 (Xiàn)
159HIỀN: 贤 (Xián)
160HIỂN: 显 (Xiǎn)
161HIỆN: 现 (Xiàn)
162HIỆP: 侠 (Xiá)
163HIẾU: 孝 (Xiào)
164HIỂU: 孝 (Xiào)
165HIỆU: 校 (Xiào)
166HINH: 馨 (Xīn)
167HỒ: 湖 (Hú)
168HOA: 花 (Huā)
169HÓA: 化 (Huà)
170HÒA: 和 (Hé)
171HỎA: 火 (Huǒ)
172HOẠCH: 获 (Huò)
173HOÀI: 怀 (Huái)
174HOAN: 欢 (Huan)
175HOÁN: 奂 (Huàn)
176HOÀN: 环 (Huán)
177HOẠN: 宦 (Huàn)
178HOÀNG: 黄 (Huáng)
179HOÀNH: 横 (Héng)
180HOẠT: 活 (Huó)
181HỌC: 学 (Xué)
182HỐI: 悔 (Huǐ)
183HỒI: 回 (Huí)
184HỘI: 会 (Huì)
185HỢI: 亥 (Hài)
186HỒNG: 红 (Hóng)
187HỢP: 合 (Hé)
188HỨA: 許 (许) (Xǔ)
189HUÂN: 勋 (Xūn)
190HUẤN: 训 (Xun)
191HUẾ: 喙 (Huì)
192HUỆ: 惠 (Huì)
193HÙNG: 雄 (Xióng)
194HƯNG: 兴 (Xìng)
195HƯƠNG: 香 (Xiāng)
196HƯỚNG: 向 (Xiàng)
197HƯỜNG: 红 (Hóng)
198HƯỞ
NG: 响 (Xiǎng)
199HƯU: 休 (Xiū)
200HỮU: 友 (You)
201HỰU: 又 (Yòu)
202HUY: 辉 (Huī)
203HUYỀN: 玄 (Xuán)
204HUYỆN: 县 (Xiàn)
205HUYNH: 兄 (Xiōng)
206HUỲNH: 黄 (Huáng)
207KẾT: 结 (Jié)
208KHA: 轲 (Kē)
209KHẢ: 可 (Kě)
210KHẢI: 凯 (Kǎi)
211KHÂM: 钦 (Qīn)
212KHANG: 康 (Kāng)
213KHANH: 卿 (Qīng)
214KHÁNH: 庆 (Qìng)
215KHẨU: 口 (Kǒu)
216KHIÊM: 谦 (Qiān)
217KHIẾT: 洁 (Jié)
218KHOA: 科 (Kē)
219KHỎE: 好 (Hǎo)
220KHÔI: 魁 (Kuì)
221KHUẤT: 屈 (Qū)
222KHUÊ: 圭 (Guī)
223KHUYÊN: 圈 (Quān)
224KHUYẾN: 劝 (Quàn)
225KIÊN: 坚 (Jiān)
226KIỆT: 杰 (Jié)
227KIỀU: 翘 (Qiào)
228KIM: 金 (Jīn)
229KÍNH: 敬 (Jìng)
230KỲ: 淇 (Qí)
231KỶ: 纪 (Jì)
232LÃ: 吕 (Lǚ)
233LẠC: 乐 (Lè)
234LAI: 来 (Lái)
235LẠI: 赖 (Lài)
236LAM: 蓝 (Lán)
237LÂM: 林 (Lín)
238LÂN: 麟 (Lín)
239LĂNG: 陵 (Líng)
240LÀNH: 令 (Lìng)
241LÃNH: 领 (Lǐng)
242LÊ: 黎 (Lí)
243LỄ: 礼 (Lǐ)
244LỆ: 丽 (Lì)
245LEN: 縺 (Lián)
246LI: 犛 (Máo)
247LỊCH: 历 (Lì)
248LIÊN: 莲 (Lián)
249LIỄU: 柳 (Liǔ)
250LINH: 泠 (Líng)
251LOAN: 湾 (Wān)
252LỘC: 禄 (Lù)
253LỢI: 利 (Lì)
254LONG: 龙 (Lóng)
255LỤA: 绸 (Chóu)
256LUÂN: 伦 (Lún)
257LUẬN: 论 (Lùn)
258LỤC: 陸 (Lù)
259LỰC: 力 (Lì)
260LƯƠNG: 良 (Liáng)
261LƯỢNG: 亮 (Liàng)
262LƯU: 刘 (Liú)
263LUYẾN: 恋 (Liàn)
264LY: 璃 (Lí)
265LÝ: 李 (Li)
266MÃ: 马 (Mǎ)
267MAI: 梅 (Méi)
268MẬN: 李 (Li)
269MẠNH: 孟 (Mèng)
270MẬU: 贸 (Mào)
271MÂY: 云 (Yún)
272MẾN: 缅 (Miǎn)
273MỊ: 咪 (Mī)
274MỊCH: 幂 (Mi)
275MIÊN: 绵 (Mián)
276MINH: 明 (Míng)
277MƠ: 梦 (Mèng)
278MỔ: 剖 (Pōu)
279MY: 嵋 (Méi)
280MỸ: 美 (Měi)
281NAM: 南 (Nán)
282NGÂN: 银 (Yín)
283NGÁT: 馥 (Fù)
284NGHỆ: 艺 (Yì)
285NGHỊ: 议 (Yì)
286NGHĨA: 义 (Yì)
287NGÔ: 吴 (Wú)
288NGỘ: 悟 (Wù)
289NGOAN: 乖 (Guāi)
290NGỌC: 玉 (Yù)
291NGUYÊN: 原 (Yuán)
292NGUYỄN: 阮 (Ruǎn)
293NHÃ: 雅 (Yā)
294NHÂM: 壬 (Rén)
295NHÀN: 闲 (Xián)
296NHÂN: 人 (Rén)
297NHẤT: 一 (Yī)
298NHẬT: 日 (Rì)
299NHI: 儿 (Er)
300NHIÊN: 然 (Rán)
301NHƯ: 如 (Rú)
302NHUNG: 绒 (Róng)
303NHƯỢC: 若 (Ruò)
304NINH: 娥 (É)
305NỮ: 女 (Nǚ)
306NƯƠNG: 娘 (Niang)
307PHÁC: 朴 (Pǔ)
308PHẠM: 范 (Fàn)
309PHAN: 藩 (Fān)
310PHÁP: 法 (Fǎ)
311PHI: -菲 (Fēi)
312PHÍ: 费 (Fèi)
313PHONG: 峰 (Fēng)
314PHONG: 风 (Fēng)
315PHÚ: 富 (Fù)
316PHÙ: 扶 (Fú)
317PHÚC: 福 (Fú)
318PHÙNG: 冯 (Féng)
319PHỤNG: 凤 (Fèng)
320PHƯƠNG: 芳 (Fāng)
321PHƯỢNG: 凤 (Fèng)
322QUÁCH: 郭 (Guō)
323QUAN: 关 (Guān)
324QUÂN: 军 (Jūn)
325QUANG: 光 (Guāng)
326QUẢNG: 广 (Guǎng)
327QUẾ: 桂 (Guì)
328QUỐC: 国 (Guó)
329QUÝ: 贵 (Guì)
330QUYÊN: 娟 (Juān)
331QUYỀN: 权 (Quán)
332QUYẾT: 决 (Jué)
333QUỲNH: 琼 (Qióng)
334SÂM: 森 (Sēn)
335SẨM: 審 (Shěn)
336SANG: 瀧 (Shuāng)
337SÁNG: 创 (Chuàng)
338SEN: 莲 (Lián)
339SƠN: 山 (Shān)
340SONG: 双 (Shuāng)
341SƯƠNG: 霜 (Shuāng)
342TẠ: 谢 (Xiè)
343TÀI: 才 (Cái)
344TÂN: 新 (Xīn)
345TẤN: 晋 (Jìn)
346TĂNG: 曾 (Céng)
347TÀO: 曹 (Cáo)
348TẠO: 造 (Zào)
349THẠCH: 石 (Shí)
350THÁI: 泰 (Tài)
351THÁM: 探 (Tàn)
352THẮM: 深 (Shēn)
353THẦN: 神 (Shén)
354THẮNG: 胜 (Shèng)
355THANH: 青 (Qīng)
356THÀNH: 城 (Chéng)
357THÀNH: 成 (Chéng)
358THÀNH: 诚 (Chéng)
359THẠNH: 盛 (Shèng)
360THAO: 洮 (Táo)
361THẢO: 草 (Cǎo)
362THẾ: 世 (Shì)
363THẾ: 世 (Shì)
364THI: 诗 (Shī )
365THỊ: 氏 (Shì)
366THIÊM: 添 (Tiān)
367THIÊN: 天 (Tiān)
368THIỀN: 禅 (Chán)
369THIỆN: 善 (Shàn)
370THIỆU: 绍 (Shào)
371THỊNH: 盛 (Shèng)
372THO: 萩 (Qiū)
373THƠ: 诗 (Shī)
374THỔ: 土 (Tǔ)
375THOA: 釵 (Chāi)
376THOẠI: 话 (Huà)
377THOAN: 竣 (Jùn)
378THƠM: 香 (Xiāng)
379THÔNG: 通 (Tōng)
380THU: 秋 (Qiū)
381THƯ: 书 (Shū)
382THUẬN: 顺 (Shùn)
383THỤC: 熟 (Shú)
384THƯƠNG: 鸧 (Cāng)
385THƯƠNG: 怆 (Chuàng)
386THƯỢNG: 上 (Shàng)
387THÚY: 翠 (Cuì)
388THÙY: 垂 (Chuí)
389THỦY: 水 (Shuǐ)
390THỤY: 瑞 (Ruì)
391TIÊN: 仙 (Xian)
392TIẾN: 进 (Jìn)
393TIỆP: 捷 (Jié)
394TÍN: 信 (Xìn)
395TÌNH: 情 (Qíng)
396TỊNH: 净 (Jìng)
397TÔ: 苏 (Sū)
398TOÀN: 全 (Quán)
399TOẢN: 攒 (Zǎn)
400TÔN: 孙 (Sūn)
401TRÀ: 茶 (Chá)
402TRÂM: 簪 (Zān)
403TRẦM: 沉 (Chén)
404TRẦN: 陈 (Chén)
405TRANG: 妝 (Zhuāng)
406TRÁNG: 壮 (Zhuàng)
407TRÍ: 智 (Zhì)
408TRIỂN: 展 (Zhǎn)
409TRIẾT: 哲 (Zhé)
410TRIỀU: 朝 (Cháo)
411TRIỆU: 赵 (Zhào)
412TRỊNH: 郑 (Zhèng)
413TRINH: 贞 (Zhēn)
414TRỌNG: 重 (Zhòng)
415TRUNG: 忠 (Zhōng)
416TRƯƠNG: 张 (Zhāng)
417TÚ: 宿 (Sù)
418TƯ: 胥 (Xū)
419TƯ: 私 (Sī)
420TUÂN: 荀 (Xún)
421TUẤN: 俊 (Jùn)
422TUỆ: 慧 (Huì)
423TÙNG: 松 (Sōng)
424TƯỜNG: 祥 (Xiáng)
425TƯỞ
NG: 想 (Xiǎng)
426TUYÊN: 宣 (Xuān)
427TUYỀN: 璿 (Xuán)
428TUYỀN: 泉 (Quán)
429TUYẾT: 雪 (Xuě)
430TÝ: 子 (Zi)
431UYÊN: 鸳 (Yuān)
432UYỂN: 苑 (Yuàn)
433UYỂN: 婉 (Wǎn)
434VÂN: 芸 (Yún)
435VĂN: 文 (Wén)
436VẤN: 问 (Wèn)
437VI: 韦 (Wéi)
438VĨ: 伟 (Wěi)
439VIẾT: 曰 (Yuē)
440VIỆT: 越 (Yuè)
441VINH: 荣 (Róng)
442VĨNH: 永 (Yǒng)
443VỊNH: 咏 (Yǒng)
444VÕ: 武 (Wǔ)
445VŨ: 武 (Wǔ)
446VŨ: 羽 (Wǔ)
447VƯƠNG: 王 (Wáng)
448VƯỢNG: 旺 (Wàng)
449VY: 韦 (Wéi)
450VỸ: 伟 (Wěi)
451XÂM: 浸 (Jìn)
452XUÂN: 春 (Chūn)
453XUYÊN: 川 (Chuān)
454XUYẾN: 串 (Chuàn)
455Ý: 意 (Yì)
456YÊN: 安 (Ān)
457YẾN: 燕 (Yàn)

Dịch thuật giờ Trung Quốc toàn bộ các tài liệu: đúng theo đồng, hồ sơ năng lực, làm hồ sơ thầu, website, catalogue, brochure, video, game, app, báo cáo tài chính/kiểm toán,...

Hướng dẫn dịch bọn họ tên thanh lịch tiếng Trung

Để dịch tên tiếng Việt lịch sự tiếng Trung. Hãy gõ họ tên giờ đồng hồ Việt của bạn vào ô bên trên → click Dịch


App / lý lẽ / app / áp dụng / ứng dụng dịch tên sang trọng tiếng Trung

Có không hề ít trang web hỗ trợ bạn dịch tên của chính bản thân mình sang giờ Trung. Mặc dù các trang web đó thường sẽ liệt kê danh sách các họ, tên phổ biến ở nước ta được dịch sang tiếng Trung. Bạn phải xem bọn họ tên bản thân thuộc vần gì rồi tra cứu xong xuôi rồi mới ghép lại thành thương hiệu đầy đủ. Việc làm này còn có nhược điểm là tốn thời gian, đôi lúc các trang tổng thích hợp bị thiếu bắt buộc không thể tra cứu vãn ra thương hiệu của mình.

Với công cụ/tiện ích/ứng dụng/phần mềm này bạn chỉ cần nhập tên đề nghị dịch và ấn Enter hoặc ấn nút dịch là xong. Dường như công nỗ lực còn đọc lên tên bạn bằng tiếng Trung/tiếng Hoa để giúp đỡ bạn biết phương pháp phát âm chuẩn chỉnh tên của công ty và còn kèm ý nghĩa sâu sắc của từng nhân tố như Họ, Đệm, tên để chúng ta hiểu thêm ý nghĩa về bọn họ tên của mình.


Nếu chúng ta vẫn ao ước tự dịch tên của mình sang giờ đồng hồ Trung bằng cách tra cứu giúp theo list họ, tên Hán Việt phổ biến gồm sẵn thì chúng ta có thể tra cứu theo các bảng họ/tên bên dưới đây:

Danh sách chúng ta tiếng Việt dịch sang tiếng Trung kèm phiên âm và biện pháp đọc

Dưới đây là danh sách các Họ phổ biến tại việt nam đã được dịch cùng phiên âm kèm giải pháp đọc, bạn hãy tra cứu vãn Họ của bản thân mình theo bảng này rồi ghép với thương hiệu theo bảng tại đoạn tiếp theo.


Họ giờ Việt
Tiếng Trung
Phiên âm
Đọc
BangBāng
BùiPéi
CaoGāo
ChâuZhōu
ChiêmZhàn
ChúcZhù
ChungZhōng
ĐàmTán
ĐặngDèng
ĐinhDīng
Đỗ
ĐoànDuàn
ĐồngTóng
DươngYáng
HàmHán
Hồ
HuỳnhHuáng
KhổngKǒng
Khúc

Họ tiếng Việt
Tiếng Trung
Phiên âm
Đọc
KimJīn
LâmLín
LăngLíng
LăngLíng
Li
LiễuLiǔ
LinhLíng
LươngLiáng
LưuLiú
MaiMéi
MôngMéng
NghiêmYán
Ngô
NguyễnRuǎn
NhanYán
NingNíng
NôngNóng
PhạmFàn
PhanFān

Họ giờ Việt
Tiếng Trung
Phiên âm
Đọc
QuáchGuō
QuảnGuǎn
TạXiè
TàoCáo
TháiTài
ThânShēn
ThùyChuí
TiêuXiāo
TônSūn
TốngSòng
TrầnChen
TriệuZhào
TrươngZhang
TrịnhZhèng
Từ
UôngWāng
VănWén
ViWēi
Vũ (Võ)
VươngWáng

*


Tên tiếng Trung vần A

Tên tiếng Việt
Sang tiếng Trung
Phiên âm
Đọc
Á(Yà)
ÁI(Ài)
AN(An)
ÂN(Ēn)
ẨN(Yǐn)
ẤN(Yìn)
ANH(Yīng)
ÁNH(Yìng)
ẢNH(Yǐng)

Tên tiếng Trung vần B

Tên tiếng Việt
Sang tiếng Trung
Phiên âm
Đọc
BA(Bō)
(Bó)
BẮC(Běi)
BÁCH(Bǎi)
BẠCH(Bái)
BAN(Bān)
BẢN(Běn)
BĂNG(Bīng)
BẰNG(Féng)
BẢO(Bǎo)
BÁT(Bā)
BẢY(Qī)
(Bì)
BÍCH(Bì)
BIÊN(Biān)
BINH(Bīng)
BÍNH(Bǐng)
BÌNH(Píng)
BỐI(Bèi)
BỘI(Bèi)
BÙI(Péi)
BỬU(Bǎo)

Tên giờ đồng hồ Trung vần C

Tên giờ đồng hồ Việt
Sang giờ Trung
Phiên âm
Đọc
CA(Gē)
CẦM(Qín)
CẨM(Jǐn)
CẬN(Jìn)
CẢNH(Jǐng)
CAO(Gāo)
CÁT(Jí)
CẦU(Qiú)
CHẤN(Zhèn)
CHÁNH(Zhèng)
CHÂU(Zhū)
CHI(Zhī)
CHÍ(Zhì)
CHIẾN(Zhàn)
CHIỂU(Zhǎo)
CHINH(Zhēng)
CHÍNH(Zhèng)
CHỈNH(Zhěng)
CHU(Zhū)
CHƯ(Zhū)
CHUẨN(Zhǔn)
CHÚC(Zhù)
CHUNG(Zhōng)
CHÚNG(Zhòng)
CHƯNG(Zhēng)
CHƯƠNG(Zhāng)
CHƯỞ
NG
(Zhǎng)
CHUYÊN(Zhuān)
CÔN(Kūn)
CÔNG(Gōng)
CỪ(Bàng)
CÚC(Jú)
CUNG(Gōng)
CƯƠNG(Jiāng)
CƯỜNG(Qiáng)
CỬU(Jiǔ)

Tên giờ đồng hồ Trung vần D

Tên tiếng Việt
Sang giờ Trung
Phiên âm
Đọc
DẠ(Yè)
ĐẮC(De)
ĐẠI(Dà)
ĐAM(Dān)
ĐÀM(Tán)
ĐẢM(Dān)
ĐẠM(Dàn)
DÂN(Mín)
DẦN(Yín)
ĐAN(Dān)
ĐĂNG(Dēng)
ĐĂNG(Dēng)
ĐẢNG(Dǎng)
ĐẲNG(Děng)
ĐẶNG(Dèng)
DANH(Míng)
ĐÀO(Táo)
ĐẢO(Dǎo)
ĐẠO(Dào)
ĐẠT(Dá)
DẬU(Yǒu)
ĐẤU(Dòu)
ĐÍCH(Dí)
ĐỊCH(Dí)
DIỄM(Yàn)
ĐIỀM(Tián)
ĐIỂM(Diǎn)
DIỄN(Yǎn)
DIỆN(Miàn)
ĐIỀN(Tián)
ĐIỂN(Diǎn)
ĐIỆN(Diàn)
DIỆP(Yè)
ĐIỆP(Dié)
DIỆU(
ĐIỀU(Tiáo)
DINH(Yíng)
ĐINH(Dīng)
ĐÍNH(Dìng)
ĐÌNH(Tíng)
ĐỊNH(Dìng)
DỊU(Róu)
ĐÔ(Dōu)
ĐỖ(Dù)
ĐỘ(Dù)
ĐOÀI(Duì)
DOÃN(Yǐn)
ĐOAN(Duān)
ĐOÀN(Tuán)
DOANH(Yíng)
ĐÔN(Dūn)
ĐÔNG(Dōng)
ĐỒNG(Tóng)
ĐỘNG(Dòng)
DU(Yóu)
(Yú)
DỰ(Xū)
DỤC(Yù)
ĐỨC(Dé)
DUNG(Róng)
DŨNG(Yǒng)
DỤNG(Yòng)
ĐƯỢC(De)
DƯƠNG(Yáng)
DƯỠNG(Yǎng)
ĐƯỜNG(Táng)
DƯƠNG(Yáng)
DUY(Wéi)
DUYÊN(Yuán)
DUYỆT(Yuè)

Tên tiếng Trung vần G

Tên giờ đồng hồ Việt
Sang giờ Trung
Phiên âm
Đọc
GẤM(Jǐn)
GIA(Jiā)
GIANG(Jiāng)
GIAO(Jiāo)
GIÁP(Jiǎ)
GIỚI(Jiè)

Tên tiếng Trung vần H

Tên tiếng Việt
Sang tiếng Trung
Phiên âm
Đọc
(Hé)
HẠ(Xià)
HẢI(Hǎi)
HÁN(Hàn)
HÀN(Hán)
HÂN(Xīn)
HẰNG(Héng)
HÀNH(Xíng)
HẠNH(Xíng)
HÀO(Háo)
HẢO(Hǎo)
HẠO(Hào)
HẬU(Hòu)
HIÊN(Xuān)
HIẾN(Xiàn)
HIỀN(Xián)
HIỂN(Xiǎn)
HIỆN(Xiàn)
HIỆP(Xiá)
HIẾU(Xiào)
HIỂU(Xiào)
HIỆU(Xiào)
HINH(Xīn)
HỒ(Hú)
HOA(Huā)
HÓA(Huà)
HÒA(Hé)
HỎA(Huǒ)
HOẠCH(Huò)
HOÀI怀(Huái)
HOAN(Huan)
HOÁN(Huàn)
HOÀN(Huán)
HOẠN(Huàn)
HOÀNG(Huáng)
HOÀNH(Héng)
HOẠT(Huó)
HỌC(Xué)
HỐI(Huǐ)
HỒI(Huí)
HỘI(Huì)
HỢI(Hài)
HỒNG(Hóng)
HỢP(Hé)
HỨA(许)
HUÂN(Xūn)
HUẤN(Xun)
HUẾ(Huì)
HUỆ(Huì)
HÙNG(Xióng)
HƯNG(Xìng)
HƯƠNG(Xiāng)
HƯỚNG(Xiàng)
HƯỜNG(Hóng)
HƯỞ

Xem thêm: Đầm trung niên thiết kế và đầm công sở mới nhất, top 94+ về váy đầm công sở cho tuổi trung niên

NG
(Xiǎng)
HƯU(Xiū)
HỮU(You)
HỰU(Yòu)
HUY(Huī)
HUYỀN(Xuán)
HUYỆN(Xiàn)
HUYNH(Xiōng)
HUỲNH(Huáng)

Tên giờ Trung vần K

Tên giờ Việt
Sang giờ đồng hồ Trung
Phiên âm
Đọc
KẾT(Jié)
KHA(Kē)
KHẢ(Kě)
KHẢI(Kǎi)
KHÂM(Qīn)
KHANG(Kāng)
KHANH(Qīng)
KHÁNH(Qìng)
KHẨU(Kǒu)
KHIÊM(Qiān)
KHIẾT(Jié)
KHOA(Kē)
KHỎE(Hǎo)
KHÔI(Kuì)
KHUẤT(Qū)
KHUÊ(Guī)
KHUYÊN(Quān)
KHUYẾN(Quàn)
KIÊN(Jiān)
KIỆT(Jié)
KIỀU(Qiào)
KIM(Jīn)
KÍNH(Jìng)
KỲ(Qí)
KỶ(Jì)

Tên tiếng Trung vần L

Tên giờ đồng hồ Việt
Sang giờ Trung
Phiên âm
Đọc
(Lǚ)
LẠC(Lè)
LAI(Lái)
LẠI(Lài)
LAM(Lán)
LÂM(Lín)
LÂN(Lín)
LĂNG(Líng)
LÀNH(Lìng)
LÃNH(Lǐng)
(Lí)
LỄ(Lǐ)
LỆ(Lì)
LEN(Lián)
LI(Máo)
LỊCH(Lì)
LIÊN(Lián)
LIỄU(Liǔ)
LINH(Líng)
LOAN(Wān)
LỘC(Lù)
LỢI(Lì)
LONG(Lóng)
LỤA(Chóu)
LUÂN(Lún)
LUẬN(Lùn)
LỤC(Lù)
LỰC(Lì)
LƯƠNG(Liáng)
LƯỢNG(Liàng)
LƯU(Liú)
LUYẾN(Liàn)
LY(Lí)
(Li)

Tên giờ Trung vần M

Tên giờ đồng hồ Việt
Sang giờ đồng hồ Trung
Phiên âm
Đọc
(Mǎ)
MAI(Méi)
MẬN(Li)
MẠNH(Mèng)
MẬU(Mào)
MÂY(Yún)
MẾN(Miǎn)
MỊ(Mī)
MỊCH(Mi)
MIÊN(Mián)
MINH(Míng)
(Mèng)
MỔ(Pōu)
MY(Méi)
MỸ(Měi)

Tên giờ đồng hồ Trung vần N

Tên tiếng Việt
Sang giờ đồng hồ Trung
Phiên âm
Đọc
NAM(Nán)
NGÂN(Yín)
NGÁT(Fù)
NGHỆ(Yì)
NGHỊ(Yì)
NGHĨA(Yì)
NGÔ(Wú)
NGỘ(Wù)
NGOAN(Guāi)
NGỌC(Yù)
NGUYÊN(Yuán)
NGUYỄN(Ruǎn)
NHÃ(Yā)
NHÂM(Rén)
NHÀN(Xián)
NHÂN(Rén)
NHẤT(Yī)
NHẬT(Rì)
NHI(Er)
NHIÊN(Rán)
NHƯ(Rú)
NHUNG(Róng)
NHƯỢC(Ruò)
NINH(É)
NỮ(Nǚ)
NƯƠNG(Niang)

Tên tiếng Trung vần P

Tên tiếng Việt
Sang giờ đồng hồ Trung
Phiên âm
Đọc
PHÁC(Pǔ)
PHẠM(Fàn)
PHAN(Fān)
PHÁP(Fǎ)
PHI-菲(Fēi)
PHÍ(Fèi)
PHONG(Fēng)
PHONG(Fēng)
PHÚ(Fù)
PHÙ(Fú)
PHÚC(Fú)
PHÙNG(Féng)
PHỤNG(Fèng)
PHƯƠNG(Fāng)
PHƯỢNG(Fèng)

Tên giờ Trung vần Q

Tên giờ Việt
Sang giờ Trung
Phiên âm
Đọc
QUÁCH(Guō)
QUAN(Guān)
QUÂN(Jūn)
QUANG(Guāng)
QUẢNG广(Guǎng)
QUẾ(Guì)
QUỐC(Guó)
QUÝ(Guì)
QUYÊN(Juān)
QUYỀN(Quán)
QUYẾT(Jué)
QUỲNH(Qióng)

Tên tiếng Trung vần S

Tên giờ đồng hồ Việt
Sang giờ Trung
Phiên âm
Đọc
SÂM(Sēn)
SẨM(Shěn)
SANG(Shuāng)
SÁNG(Chuàng)
SEN(Lián)
SƠN(Shān)
SONG(Shuāng)
SƯƠNG(Shuāng)

Tên giờ đồng hồ Trung vần T

Tên tiếng Việt
Sang giờ Trung
Phiên âm
Đọc
TẠ(Xiè)
TÀI(Cái)
TÂN(Xīn)
TẤN(Jìn)
TĂNG(Céng)
TÀO(Cáo)
TẠO(Zào)
THẠCH(Shí)
THÁI(Tài)
THÁM(Tàn)
THẮM(Shēn)
THẦN(Shén)
THẮNG(Shèng)
THANH(Qīng)
THÀNH(Chéng)
THÀNH(Chéng)
THÀNH(Chéng)
THẠNH(Shèng)
THAO(Táo)
THẢO(Cǎo)
THẾ(Shì)
THẾ(Shì)
THI(Shī)
THỊ(Shì)
THIÊM(Tiān)
THIÊN(Tiān)
THIỀN(Chán)
THIỆN(Shàn)
THIỆU(Shào)
THỊNH(Shèng)
THO(Qiū)
THƠ(Shī)
THỔ(Tǔ)
THOA(Chāi)
THOẠI(Huà)
THOAN(Jùn)
THƠM(Xiāng)
THÔNG(Tōng)
THU(Qiū)
THƯ(Shū)
THUẬN(Shùn)
THỤC(Shú)
THƯƠNG(Cāng)
THƯƠNG(Chuàng)
THƯỢNG(Shàng)
THÚY(Cuì)
THÙY(Chuí)
THỦY(Shuǐ)
THỤY(Ruì)
TIÊN(Xian)
TIẾN(Jìn)
TIỆP(Jié)
TÍN(Xìn)
TÌNH(Qíng)
TỊNH(Jìng)
(Sū)
TOÀN(Quán)
TOẢN(Zǎn)
TÔN(Sūn)
TRÀ(Chá)
TRÂM(Zān)
TRẦM(Chén)
TRẦN(Chén)
TRANG(Zhuāng)
TRÁNG(Zhuàng)
TRÍ(Zhì)
TRIỂN(Zhǎn)
TRIẾT(Zhé)
TRIỀU(Cháo)
TRIỆU(Zhào)
TRỊNH(Zhèng)
TRINH(Zhēn)
TRỌNG(Zhòng)
TRUNG(Zhōng)
TRƯƠNG(Zhāng)
宿(Sù)
(Xū)
(Sī)
TUÂN(Xún)
TUẤN(Jùn)
TUỆ(Huì)
TÙNG(Sōng)
TƯỜNG(Xiáng)
TƯỞ
NG
(Xiǎng)
TUYÊN(Xuān)
TUYỀN(Xuán)
TUYỀN(Quán)
TUYẾT(Xuě)
(Zi)

Tên tiếng Trung vần U

Tên giờ đồng hồ Việt
Sang giờ đồng hồ Trung
Phiên âm
Đọc
UYÊN(Yuān)
UYỂN(Yuàn)
UYỂN(Wǎn)

Tên giờ Trung vần V

Tên tiếng Việt
Sang giờ Trung
Phiên âm
Đọc
VÂN(Yún)
VĂN(Wén)
VẤN(Wèn)
VI(Wéi)
(Wěi)
VIẾT(Yuē)
VIỆT(Yuè)
VINH(Róng)
VĨNH(Yǒng)
VỊNH(Yǒng)
(Wǔ)
(Wǔ)
(Wǔ)
VƯƠNG(Wáng)
VƯỢNG(Wàng)
VY(Wéi)
VỸ(Wěi)

Tên giờ đồng hồ Trung vần X

Tên giờ Việt
Sang tiếng Trung
Phiên âm
Đọc
XÂM(Jìn)
XUÂN(Chūn)
XUYÊN(Chuān)
XUYẾN(Chuàn)

Tên giờ đồng hồ Trung vần Y

Tên tiếng Việt
Sang tiếng Trung
Phiên âm
Đọc
Ý(Yì)
YÊN(Ān)
YẾN(Yàn)

Tổng kết: cửa hàng chúng tôi đã phía dẫn bạn 2 biện pháp dịch bọn họ tên sang tiếng Trung: cách trước tiên và nhanh nhất có thể là thực hiện phần mềm/tiện ích/app/ứng dụng dịch tự động của cửa hàng chúng tôi ở bên trên và phương pháp thứ hai là tra cứu bằng tay thủ công theo những bảng họ/tên theo vần.

*

web, app, ứng dụng, phần mềm dịch thương hiệu tiếng việt sang trọng tiếng hoa, dịch tên thanh lịch tiếng trung, dịch tên lịch sự tiếng hoa, dịch tên tiếng trung online, chinese name, china, vietnamese name, hán việt


đội tiện ích online Để thảo luận, góp ý, báo lỗi hoặc yêu cầu ứng dụng mới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.