Đơn Xin Chuyển Lớp Viết Tay Mới, Đơn Xin Chuyển Lớp 2023

Trong quá trình học tập tại trường học, có rất nhiều học sinh có những lý do để xin chuyển lớp. Đơn xin chuyển lớp là đơn được sử dụng với mục đích là gửi lên ban lãnh đạo, hội đồng nhà trường xem xét việc chấp nhận việc chuyển lớp của học sinh. Vậy khi làm đơn xin chuyển lớp cấp 3 cần có những điều kiện, lưu ý gì?


Đơn xin chuyển lớp là mẫu đơn được cá nhân học sinh, sinh viên soạn ra gửi tới Ban Giám hiệu nhà trường.

Bạn đang xem: Đơn xin chuyển lớp viết tay

Đơn xin chuyên lớp thể hiện rõ thông tin người làm đơn, lớp học muốn chuyển đến và lý do muốn chuyển lớp học


2. Mẫu đơn xin chuyển lớp cấp 3:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

 Kính gửi:

– Ban giám hiệu trường …………(1)

 – Giáo viên chủ nhiệm lớp…….(2)

Tôi tên là: …………(7)

Là phụ huynh của học sinh:……(3)

Hiện là học sinh lớp ………..(4) Trường: …….(1)

Nay tôi làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cùng với cô giáo chủ nhiệm lớp ………….(2) Trường ………(1) cho phép học sinh…….(3) được chuyển từ lớp ……..(4) sang lớp ………..(5)

Lý do: …….(6)

Rất mong sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường cùng cô giáo chủ nhiệm.

.Tôi xin hứa sẽ giúp con nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới để học tập thật tốt và tuân thủ đúng nội quy của nhà trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…(8), ngày…(9) tháng…(10) năm…(11)

 Người làm đơn

Xác nhận của Hiệu trưởng

3. Hướng dẫn viết đơn xin chuyển lớp:

(1) Viết tên trường học sinh/sinh viên đang theo học.

(2) Tên lớp học sinh/sinh viên đang theo học

Riêng đối với sinh viên, trong đơn xin chuyển lớp cần Kính gửi thêm Phòng Quản lý giáo dục hoặc Phòng Công tác học sinh, sinh viên (tùy thuộc đơn vị quản lý sinh viên theo từng trường).

(3) Tên học sinh có dự định xin chuyển lớp

(4) Tên lớp học sinh/sinh viên đang theo học

(5) Tên lớp học sinh/sinh viên muốn xin chuyển đến

(6) Lý do xin chuyển lớp phải thật thuyết phục; ngắn gọn không dài dòng nhưng vẫn phải rõ ràng.

Chẳng hạn:

+ Môi trường học lớp cũ không phù hợp

+ Phân ban lớp cũ không phù hợp

+ Lớp mới có nhiều bạn thân có thể giúp đỡ nhau cùng học tập

+ Lớp cũ chương trình học nhanh, không theo kịp…


(7) Tên phụ huynh của học sinh đang có nhu cầu xin chuyển lớp

(8) Quận/huyện trường đang theo học

(9) (10) (11) Ngày, tháng, năm làm đơn.

Sau đó, người làm đơn ký, ghi rõ họ tên và bên dưới.

Đơn xin chuyển lớp tuy đơn giản nhưng yêu cầu người làm đơn phải trình bày rõ ràng, ngắn gọn (chỉ trên 01 mặt giấy A4) và có lý do chuyển lớp trung thực, hợp lý, thuyết phục.

Sau khi làm đơn, học sinh/sinh viên/phụ huynh nộp đơn tại phòng Hiệu trưởng hoặc phòng quản lý sinh viên và đợi phê duyệt. Sau khi Hiệu trưởng đồng ý, học sinh/sinh viên đến nhận giấy vào lớp tại Văn phòng nhà trường.

4. Thủ tục và quy trình chuyển lớp học:


– Sinh viên cần soạn đơn xin chuyển lớp, có chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ

– Sinh viên hoặc phụ huynh nộp Đơn xin chuyển lớp tại phòng công tác sinh viên của nhà trường và đợi kết quả.

– Hiệu trưởng nhà trường tiếp nhận Đơn xin chuyển lớp và phê duyệt

– Nếu được sự đồng ý của Hiệu trưởng, sinh viên nhận giấy vào lớp tại phòng công tác sinh viên.

Nội dung trình bày trong Đơn xin chuyển lớp

– Tên trường học, phòng đào tạo và tên khoa

– Tên giáo viên chủ nhiệm lớp

– Họ tên sinh viên muốn làm đơn chuyển lớp

– Ngày sinh

– Mã số sinh viên

– Khóa học và hệ đào tạo

– Lý do muốn chuyển lớp

– Thông tin về lớp học muốn chuyển đến

– Chữ ký của sinh viên, Trưởng khoa và chữ ký của Hiệu trưởng nhà trường

5. Hướng dẫn làm đơn xin chuyển lớp đại học, THPT, THCS, mầm non:

Cách ghi vào mẫu Đơn xin chuyển lớp đại học

– Để hoàn thiện thủ tục, hồ sơ xin chuyển lớp học (hoặc chuyển trường), khi làm đơn xin chuyển lớp, sinh viên cần ghi rõ họ tên, lớp học, trường học, lớp học muốn chuyển đến… Đặc biệt, là lý do muốn chuyển lớp học. Việc chuyển lớp sẽ phải có sự đồng ý của Ban Giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm, vì vậy, lý do chuyển lớp của các bạn cần phải trung thực, rõ ràng và có sức thuyết phục.


– Nếu chưa từng viết Đơn xin chuyển lớp, học sinh có thể tham khảo một số mẫu Đơn xin chuyển lớp học trên trang thông tin của các trường.

– Cách thức trình bày đơn xin chuyển lớp nên ngắn gọn, nội dung mạch lạc tránh trình bày lan man. Sau khi trình bày xong lý do muốn chuyển lớp, không quên gửi lời cảm ơn và bày tỏ mong muốn được ban giám hiệu nhà trường sẽ chấp thuận đơn xin chuyển lớp. – Đơn xin chuyển lớp cần phải có chữ ký của sinh viên và xin chữ ký của Trưởng khoa và xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường. Nếu các thông tin trong đơn xin chuyển lớp chính xác, thích đáng thì nhà trường sẽ xem xét sắp xếp lớp học cho học sinh theo đúng đề bạt, nguyện vọng trong đơn để học sinh yên tâm học tập.

Mẫu đơn xin chuyển lớp cho sinh viên hệ cao đẳng, đại học tham khảo:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP HỌC PHẦN

Kính gửi: Phòng Đào tạo

Tôi tên:………………. Mã sinh viên:…….

Lớp học: …….. Khoa chủ quản: ……

học phần như sau: Tên học phần: ……….. Mã LHP: …….. Học thứ:…..Từ tiết:………đến tiết:…….Ngày bắt đầu học:……..Đến ngày: ………

Giảng viên dạy:………… Lớp học dự kiến: …….. Chuyển sang lớp học phần: Tên học phần: …….. Mã LHP: ……

Học thứ:…..Từ tiết:………đến tiết:…….Ngày bắt đầu học:……………Đến ngày: ………… Giảng viên dạy:………

Lớp học dự kiến: ……..

Lý do: ………..

Trân trọng cảm ơn !.

.., ngày …. .tháng … .năm ….


– Đơn xin chuyển trường theo quy định;

– Có bằng tốt nghiệp của các cấp học dưới bản sao công chứng, chứng thực; Ví dụ như đối với học sinh cấp ba muốn chuyển trường thì cần có bằng tốt nghiệp cấp một và cấp hai;..

– Giấy khai sinh của học sinh bản sao có công chứng, chứng thực;

– Giấy giới thiệu về việc chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi chuyển đi cấp;

– Sổ hộ khẩu hoặc là giấy tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Học bạ của học sinh;…

Thủ tục chuyển trường mới nhất

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định như đã nêu ở mục trên thì học sinh, phụ huynh sẽ cần thực hiện thủ tục chuyển trường như sau:

Bước 1: Học sinh hoặc là phụ huynh học sinh sẽ viết đơn xin chuyển trường và gửi đến ban giám hiệu nhà trường hoặc là bộ phận có thẩm quyền tiếp nhận đơn.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận đơn thì bộ phận có thẩm quyền sẽ xem xét giải quyết đơn và hẹn ngày cụ thể trả hồ sơ chuyển trường cho học sinh để có thể hoàn tất các thủ tục tiếp theo.

Nếu học sinh đó đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của nhà trường thì sẽ được ban giám hiệu chấp nhận đơn và được nhận kết quả gồm có xác nhận trong đơn về việc đồng ý cho học sinh chuyển trường, giấy giới thiệu của nhà trường, học bạ của học sinh, bảng kết quả học tập đối nếu học sinh chuyển trường trong năm học.

Bước 3: Sau khi đơn xin chuyển trường đã được chấp nhận thì học sinh hoặc phụ huynh sẽ đem các giấy tờ trên đến nộp tại trường nơi mình chuyển đến.

– Trường hợp chuyển trường trong cùng huyện, cùng tỉnh hoặc thành phố thì nơi tiếp nhận và xem xét hồ sơ chuyển trường sẽ là hiệu trưởng nhà trường.


– Trường hợp xin chuyển trường đến tỉnh, đến thành phố khác nếu là cấp trung học cơ sở thì phòng giáo dục và đào tạo là nơi tiếp nhận hồ sơ chuyển trường của học sinh. Nếu là cấp trung học phổ thông thì nơi tiếp nhận và xem xét hồ sơ chuyển trường là sở giáo dục và đào tạo.

Như vậy dù học sinh đang theo học cấp học nào thì cũng sẽ thực hiện thủ tục chuyển trường theo các bước như trên và chuyển trường được thực hiện sau khi kết thúc học kỳ hoặc kết thúc năm học, bắt đầu học kỳ mới.

Còn đối với những trường hợp ngoại lệ khác thì sẽ phụ thuộc vào lý do để có thể xem xét việc chuyển trường cho học sinh.

Thủ tục xin chuyển trường mầm non:

Đơn xin chuyển trường mầm non thường được phụ huynh viết khi muốn cho con chuyển sang học tập tại một trường khác.

Xem thêm: Bảng Màu Chì Kẻ Mày The Face Shop Designing Eyebrow Pencil, The Face Shop

Hiện nay việc chuyển trường mầm non tương đối đơn giản, nếu như phụ huynh cảm thấy môi trường hiện tại không phù hợp với việc học của con hay là khó khăn trong việc đưa đón,.. thì đều có thể viết đơn xin chuyển trường cho con.

– Trong mẫu đơn xin chuyển trường mầm non sẽ gồm có quốc hiệu tiêu ngữ; tên đơn; phần kính gửi ở đây thường sẽ là kính gửi hiệu trưởng trường nơi con đang theo học;

– Thông tin của người viết đơn ở đây sẽ là họ và tên, địa chỉ, trong đơn cũng cần nêu rõ là phụ huynh của em nào, họ và tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh và đang học ở lớp nào của trường; nêu rõ lý do xin chuyển trường cho con sau đó ghi ngày tháng năm viết đơn và phụ huynh sẽ ký tên

Thủ tục xin chuyển trường tiểu học:


Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học hiện nay được quy định tại thông tư 28/2020 thông tư của bộ giáo dục đào tạo.

– Theo đó phần quốc hiệu tiêu ngữ và tên đơn là nội dung không thể thiếu;

– Kính gửi ở đây sẽ gồm hiệu trưởng của trường nơi chuyển đi và hiệu trưởng nơi chuyển đến;

– Thông tin của phụ huynh viết đơn gồm họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, là phụ huynh của học sinh cần ghi đầy đủ họ tên học sinh, ngày tháng năm sinh, là học sinh lớp, trường nơi chuyển đi ghi rõ huyện nào tỉnh nào;

– Thông tin về kết quả học tập cuối năm, làm đơn chuyển đến trường nào cần ghi đầy đủ tên trường, huyện, tỉnh và nêu rõ lý do xin chuyển trường.

– Cuối cùng người làm đơn ký tên và xin ý kiến của trường chuyển đi, chuyển đến.

Như vậy khi viết đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học cần sử dụng đúng mẫu đã quy định và điền đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn.

Thủ tục xin chuyển trường THCS:

Đơn xin chuyển trường trung học cơ sở được học sinh hoặc phụ huynh học sinh viết khi có nhu cầu chuyển đến học tại một trường khác có thể là cùng tỉnh hoặc là khác tỉnh.

+ Mẫu đơn xin chuyển trường THCS cùng tỉnh

Tương tự như các đơn khác đơn xin chuyển trường trung học cơ sở cùng tỉnh cũng có quốc hiệu, tiêu ngữ; tên đơn.

Ở phần kính gửi phải bao gồm kính gửi hiệu trưởng trường chuyển đi và hiệu trưởng trường chuyển đến;

Thông tin về phụ huynh học sinh, như họ và tên, ngày tháng năm sinh; là phụ huynh của học sinh cần ghi tên đầy đủ của học sinh; năm học, tại trường thuộc huyện, tỉnh nào;

Viết đơn để xin chuyển đến lớp nào, năm học, tại trường thuộc huyện, tỉnh nào và nêu lý do xin chuyển lớp sau đó phụ huynh ký tên và xin ý kiến của trường chuyển đến


+ Mẫu đơn xin chuyển trường THCS khác tỉnh

Cũng như các mẫu đơn trên, phần quốc hiệu tiêu ngữ và tên đơn là phần không thể thiếu trong mẫu đơn xin chuyển trường trung học cơ sở khác tỉnh.

Phần kính gửi ở đây sẽ là phòng giáo dục hoặc là sở giáo dục đào tạo nơi chuyển đi và chuyển đến; hiệu trưởng trường chuyển đi và chuyển đến

Thông tin về họ tên của phụ huynh viết đơn, là phụ huynh của học sinh nào ghi đầy đủ họ và têm ngày tháng năm sinh, hiện đang học lớp nào, năm học, tại trường nào thuộc huyện, tỉnh;

Viết đơn để xin chuyển đến lớp nào, trường nào, thuộc huyện, tỉnh và nêu rõ lý do viết đơn; sau đó ghi ngày tháng năm viết đơn và người viết ký tên và xin ý kiến trực tiếp của trường chuyển đến.

Đơn xin chuyển lớp 2022 cần ghi rõ thông tin người làm đơn, lớp học muốn chuyển đến và lý do muốn chuyển lớp học. Sau đó, xin chữ ký của phụ huynh, rồi nộp lên Ban giám hiệu nhà trường. Với những trường hợp gia đình chuyển địa điểm sinh sống, thì có thể tham khảo mẫu đơn xin chuyển lớp viết tay tại bài viết dưới đây của Luật sư X. Hi vọng bài viết mang lại nhiều điều bổ ích tới bạn

Mẫu đơn xin chuyển lớp viết tay

Mẫu đơn xin chuyển lớplà mẫu đơn được cá nhân học sinh, sinh viên lập ra và gửi tới Ban Giám hiệu nhà trường để xin được chuyển lớp học. Cách viết đơn xin chuyển lớp nên nêu rõ thông tin người làm đơn, lớp học muốn chuyển đến, lý do xin chuyển lớp… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin chuyển lớp học tại nội dung tiếp theo của bài viết.

*

Mẫu đơn xin chuyển lớp

Mời bạn tham khảo mẫu dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Kính gửi:

– Ban giám hiệu trường …………(1)

– Giáo viên chủ nhiệm lớp…….(2)

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………..(7)

Là phụ huynh của học sinh:…………………………………………………………………………(3)

Hiện là học sinh lớp ………………………(4) Trường: ……………………………………….(1)

Nay tôi làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cùng với cô giáo chủ nhiệm lớp ………….(2) Trường ……………………….(1) cho phép học sinh……………….(3) được chuyển từ lớp ……..(4) sang lớp ………..(5)

Lý do: …………………………………………………………………………………………………(6)

Rất mong sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường cùng cô giáo chủ nhiệm.

Tôi xin hứa sẽ giúp con nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới để học tập thật tốt và tuân thủ đúng nội quy của nhà trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…(8), ngày…(9) tháng…(10) năm…(11)

Xác nhận của Hiệu trưởng Người làm đơn

Cách viết đơn xin chuyển lớp

(1) Viết tên trường học sinh/sinh viên đang theo học.

Ví dụ: Kính gửi Ban giám hiệu trường Tiểu học Đại Kim

(2) Tên lớp học sinh/sinh viên đang theo học

Ví dụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A

Riêng đối với sinh viên, trong đơn xin chuyển lớp cần Kính gửi thêm Phòng Quản lý giáo dục hoặc Phòng Công tác học sinh, sinh viên (tùy thuộc đơn vị quản lý sinh viên theo từng trường).

(3) Tên học sinh có dự định xin chuyển lớp

(4) Tên lớp học sinh/sinh viên đang theo học

(5) Tên lớp học sinh/sinh viên muốn xin chuyển đến

(6) Lý do xin chuyển lớp phải thật thuyết phục; ngắn gọn không dài dòng nhưng vẫn phải rõ ràng.

Chẳng hạn:

+ Môi trường học lớp cũ không phù hợp

+ Phân ban lớp cũ không phù hợp

+ Lớp mới có nhiều bạn thân có thể giúp đỡ nhau cùng học tập

+ Lớp cũ chương trình học nhanh, không theo kịp…

(7) Tên phụ huynh của học sinh đang có nhu cầu xin chuyển lớp

(8) Quận/huyện trường đang theo học

(9) (10) (11) Ngày, tháng, năm làm đơn.

Sau đó, người làm đơn ký, ghi rõ họ tên và bên dưới.

Đơn xin chuyển lớp tuy đơn giản nhưng yêu cầu người làm đơn phải trình bày rõ ràng, ngắn gọn (chỉ trên 01 mặt giấy A4) và có lý do chuyển lớp trung thực, hợp lý, thuyết phục.

Sau khi làm đơn, học sinh/sinh viên/phụ huynh nộp đơn tại phòng Hiệu trưởng hoặc phòng quản lý sinh viên và đợi phê duyệt. Sau khi Hiệu trưởng đồng ý, học sinh/sinh viên đến nhận giấy vào lớp tại Văn phòng nhà trường.

Những nội dung cần có khi soạn mẫu đơn xin chuyển lớp

Một số trường hiện nay có thể có quy định riêng vềmẫu đơn xin chuyển lớp, đối với những trường này thì học sinh, sinh viên, phụ huynh chỉ cần xin mẫu tại trường và điền đầy đủ các thông tin theo mẫu.

Đối với những trường không có quy định về mẫu thì học sinh, phụ huynh học sinh, sinh viên sẽ cần tự viết đơn xin chuyển lớp. Khi viết đơn xin chuyển lớp cần có những nội dung:

Phần quốc hiệu và tiêu ngữ trong đơn: Đây là một phần nội dung bắt buộc phải có khi viết đơn xin chuyển lớp. Quốc hiệu viết chữ in hoa toàn bộ, phần tiêu ngữ cần viết in hoa các từ theo quy định và cách đều giữa các cụm từ; phần quốc hiệu và tiêu ngữ đặt ở chính giữa cách đều hai bên lề của đơn.

Phần tên đơn: ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP cần phải được viết in hoa có dấu và cân đối cách đều ở hai bên lề trang giấy.

Phần kính gửi: Nội dung này trong đơn cần phải ghi cụ thể địa chỉ nơi tiếp nhận và xử lý đơn xin chuyển lớp. Bao gồm có: Ban giám hiệu nhà trường của học sinh hoặc sinh viên đang theo học; giáo viên chủ nhiệm lớp hiện tại và giáo viên chủ nhiệm của lớp xin chuyển đến.

Phần thông tin học sinh hoặc phụ huynh: Nếu trường hợp phụ huynh viết đơn cho học sinh thì cần phải viết đầy đủ các thông tin cá nhân của mình, mối quan hệ với học sinh xin chuyển lớp.

Nếu là học sinh, sinh viên viết đơn thì cần cung cấp đầy đủ các thông tin như niên khóa, khoa, chuyên ngành học, lớp học, địa chỉ nơi ở hiện tại,…

Phần lý do viết đơn xin chuyển lớp: Người viết đơn xin chuyển lớp cần phải trình bày lý do viết đơn xin chuyển lớp. Nhưng cần lưu ý là những lý do đưa ra xin chuyển lớp thì cần phải chính đáng, trung thực và có sức thuyết phục.

Phần lời cảm ơn: Trong phần này thì người viết đơn sẽ gửi lời cảm ơn và hứa thực hiện theo đúng quy định của trường và của lớp.

Sau khi viết đơn thì người viết đơn sẽ phải xin xác nhận của nhà trường hoặc ý kiến của cá nhân có liên quan.

Như vậy dùmẫu đơn xin chuyển lớpcủa cấp học nào thì cũng cần có đầy đủ những thông tin như sau:

– Quốc hiệu tiêu ngữ;

– Phần kính gửi, thông tin của người viết đơn như họ và tên học sinh/sinh viên, lớp học hiện tại, lớp học muốn chuyển đến, lý do viết đơn xin chuyển lớp, lời cảm ơn.

– Cuối cùng là chữ ký của học sinh hoặc chữ ký của phụ huynh, ghi rõ ngày tháng năm viết đơn sau đó xin chữ ký của ban giám hiệu.

Thông tin liên hệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.