LÝ DỊCH PHONG VÀ NGÔ HÂN

* Thời gian post tr&#x
EA;n weibo: 00h00, ng&#x
E2;n H&#x
E2;n vào miệng thầy H&#x
E0; l&#x
E0; người kh&#x
F4;ng hề c&#x
F3; h&#x
EC;nh tượng, t&#x
F9;y t&#x
F9;y tiện tiện, c&#x
F3; thể d&#x
F9;ng nước rửa ch&#x
E2;n để gỡ mặt nạ dưỡng da, khi&#x
EA;ng tủ lạnh bằng một tay, tự m&#x
EC;nh th&#x
F4;ng cống tho&#x
E1;t nước, l&#x
E0; một nữ h&#x
E1;n tử với vẻ ngo&#x
E0;i trầm tĩnh, nhu m&#x
EC;, khiến người kh&#x
E1;c kh&#x
F4;ng nhịn được muốn tr&#x
EA;u chọc c&#x
F4; ấy.C&#x
F4; ấy rất th&#x
F4;ng minh, c&#x
F3; năng lực, điều n&#x
E0;y t&#x
F4;i đ&#x
E3; biết từ rất sớm, nhưng giống hệt như trước cửa c&#x
F3; một chiếc xe, bạn sẽ kh&#x
F4;ng v&#x
F4; duy&#x
EA;n v&#x
F4; cớ tiến lại th&#x
E1;o lốp của n&#x
F3; xuống, bạn biết n&#x
F3; đỗ ở đ&#x
F3;, đi ngang qua nh&#x
EC;n v&#x
E0;i bận l&#x
E0; đủ rồi.Thời khắc ch&#x
E2;n ch&#x
ED;nh c&#x
F3; &#x
FD; tưởng với chiếc xe cộ n&#x
E0;y l&#x
E0; ở lần đ&#x
F3; – lúc gia tộc vui vẻ chụp trộm d&#x
E1;ng ngủ của nhau, kh&#x
F4;ng sai, ch&#x
ED;nh l&#x
E0; một ng&#x
E0;y trước lúc ghi h&#x
EC;nh tập Happy Camp Lộ thủy hồng nhan.

Bạn đang xem: Lý dịch phong và ngô hân

Rất tiếc! H&#x
EC;nh ảnh n&#x
E0;y kh&#x
F4;ng tu&#x
E2;n theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui l&#x
F2;ng x&#x
F3;a hoặc tải l&#x
EA;n một h&#x
EC;nh ảnh kh&#x
E1;c.

Khi nh&#x
EC;n thấy tr&#x
EA;n top tìm kiếm weibo, Ng&#x
F4; H&#x
E2;n l&#x
E0; người cuối c&#x
F9;ng trong gia tộc vui vẻ update status, v&#x
F2;ng một v&#x
F2;ng lớn như vậy m&#x
E0; vẫn c&#x
F2;n c&#x
F3; thể giữ vững suy nghĩ r&#x
F5; r&#x
E0;ng, ngắn gọn xúc tích chặt chẽ, t&#x
F4;i đ&#x
E3; thử rất nhiều lần, đọc đến thắt cả đầu lưỡi. <1>Bỗng nhi&#x
EA;n lại rất muốn đợi đến ng&#x
E0;y h&#x
F4;m sau, c&#x
F3; thể so chi&#x
EA;u với c&#x
F4; ấy.------------Sự hy vọng đợi n&#x
E0;y m&#x
E3;nh liệt đến mức n&#x
E0;o đ&#x
E2;y... L&#x
FA;c ghi h&#x
EC;nh 'Tin tức người đương sự', t&#x
F4;i đ&#x
E3; bị dọa bởi ch&#x
ED;nh nụ cười ng&#x
E2;y ng&#x
F4; tr&#x
E0;n ra tr&#x
EA;n mặt m&#x
EC;nh.Đến buổi chiều, l&#x
FA;c tập duyệt tiết mục 'Ph&#x
F2;ng karaoke y&#x
EA;u th&#x
ED;ch', lúc biết m&#x
EC;nh sẽ h&#x
E1;t t&#x
EC;nh ca c&#x
F9;ng với Lưu Diệc Phi, hoặc Ng&#x
F4; H&#x
E2;n giỏi Na tỷ, c&#x
F3; lẽ ch&#x
ED;nh bản th&#x
E2;n t&#x
F4;i cũng kh&#x
F4;ng ph&#x
E1;t hiện ra, nhưng những người bao phủ t&#x
F4;i r&#x
F5; r&#x
E0;ng đều n&#x
E9; ra đi đường v&#x
F2;ng. Đ&#x
FA;ng vậy, lúc căng thẳng th&#x
EC; kh&#x
ED; &#x
E1;p quanh th&#x
E2;n t&#x
F4;i sẽ xuống rất thấp...------------Ba sợi tơ hồng đặt trước mặt đại diện cho bố hướng đi ho&#x
E0;n to&#x
E0;n kh&#x
E1;c biệt:Lưu Diệc Phi: Team trai t&#x
E0;i g&#x
E1;i sắc.Na tỷ: Team anh em tốt.Ng&#x
F4; H&#x
E2;n: ... Ha ha... Ho&#x
E0;n to&#x
E0;n kh&#x
F4;ng ngờ tới.
Nghĩ đến lại c&#x
F3; ch&#x
FA;t k&#x
ED;ch động.V&#x
EC; thế trước l&#x
FA;c ghi h&#x
EC;nh, t&#x
F4;i c&#x
F2;n đặc biệt t&#x
EC;m Tiểu Phương để x&#x
E1;c nhận, "C&#x
E1;i hộp n&#x
E0;y cậu nhặt được ở đ&#x
E2;u vậy, liệu c&#x
F3; qua chuyện qu&#x
E1; tuyệt kh&#x
F4;ng
?"Tiểu Phương: 8-| ------------Trước khi ghi h&#x
EC;nh Happy Camp, t&#x
F4;i gặp phải nhị vấn đề kh&#x
F3; khăn, một l&#x
E0; hiểu r&#x
F5; bản th&#x
E2;n, c&#x
F2;n một l&#x
E0; hiểu được Ng&#x
F4; H&#x
E2;n.C&#x
E1;i gọi l&#x
E0; thiện cảm ch&#x
FA; trọng nhất l&#x
E0; timing, ở đ&#x
FA;ng thời gian gặp được nhau, x&#x
FA;c t&#x
E1;c sẽ nảy sinh rất mau.Vậy n&#x
EA;n, l&#x
FA;c ch&#x
E2;n ch&#x
ED;nh gặp được c&#x
F4; ấy, nghe c&#x
F4; ấy n&#x
F3;i, hai vấn đề kh&#x
F3; tê chỉ c&#x
F2;n lại vế thứ hai.------------C&#x
F3; người n&#x
F3;i, t&#x
F4;i giữ người ta, t&#x
F4;i &#x
F4;m người ta l&#x
E0; giở tr&#x
F2; lưu manh...Giở tr&#x
F2; đấy th&#x
EC; sao n&#x
E0;o? :v ------------Ng&#x
F4; H&#x
E2;n c&#x
F3; thế giới tinh thần độc đ&#x
E1;o của ri&#x
EA;ng m&#x
EC;nh, n&#x
F3;i dễ nghe l&#x
E0; đại tr&#x
ED; nhược dở hơi <2>, n&#x
F3;i kh&#x
F3; nghe ch&#x
ED;nh l&#x
E0; phản ứng chậm lụt, sẽ đem những chuyện đương nhi&#x
EA;n kia xuy&#x
EA;n tạc th&#x
E0;nh &#x
FD; tứ m&#x
E0; c&#x
F4; ấy muốn hiểu, nếu kh&#x
F4;ng biểu hiện trực tiếp một ch&#x
FA;t, c&#x
F4; ấy căn bản sẽ kh&#x
F4;ng suy nghĩ theo phương diện kia.May l&#x
E0; mọi việc cũng kh&#x
F4;ng đến nỗi kh&#x
F4;ng thể kiểm so&#x
E1;t được, c&#x
E1;i showbiz n&#x
E0;y cũng kh&#x
F4;ng đục ngầu như mọi người tưởng tượng, t&#x
F4;i y&#x
EA;u đương nhiều lần như vậy, lần n&#x
E0;y cuối c&#x
F9;ng cũng gi&#x
E0;nh được quyền chủ đạo, ha ha, L&#x
FD; Dịch Phong, m&#x
E0;y giỏi lắm.Ấy? Tr&#x
ED; Nghi&#x
EA;u ca h&#x
EC;nh như c&#x
F3; điều g&#x
EC; muốn n&#x
F3;i...Trương Tr&#x
ED; Nghi&#x
EA;u: Chủ đạo c&#x
E1;i khỉ g&#x
EC;, bị người ta đ&#x
E8; đầu cưỡi cổ, ghen tuông tu&#x
F4;ng bậy bạ, c&#x
F2;n ăn vạ ở đo&#x
E0;n l&#x
E0;m phim...Stop, tịch thu micro, kh&#x
F4;ng phỏng vấn anh ấy nữa :v :v&#x
A0; ch&#x
FA;ng ta n&#x
F3;i tiếp đoạn vừa rồi đi.------------Sắp hết năm, c&#x
E1;c ng&#x
E0;nh c&#x
E1;c nghề đều ngh&#x
EA;nh đ&#x
F3;n lễ tổng kết cuối năm, c&#x
F4;ng nh&#x
E2;n vi&#x
EA;n chức ưu t&#x
FA; th&#x
EC; c&#x
F3; lương thưởng, học sinh tía tốt <3> th&#x
EC; được khen ngợi, c&#x
E1;c diễn vi&#x
EA;n cũng vậy.C&#x
E1;ch v&#x
E0;i ng&#x
E0;y lại tham dự một lễ trao giải, đi thảm đỏ, bước đến nơi đ&#x
E2;u cũng đều l&#x
E0; đ&#x
E8;n hoa rực rỡ, &#x
E1;nh s&#x
E1;ng ch&#x
F3;i l&#x
F2;a. Đau đầu, hoa mắt, nhưng t&#x
E2;m trạng lại rất phấn khởi.Kỳ thật ng&#x
F4;i sao v&#x
E0; giới truyền th&#x
F4;ng ngồi c&#x
F9;ng nhau th&#x
EC; c&#x
F3; thể tr&#x
F2; chuyện về chuyện g&#x
EC; đ&#x
E2;y? C&#x
F3; đưa đẩy, kh&#x
F4;ng c&#x
F3; kh&#x
E1;t khao, c&#x
F3; ca ngợi người kh&#x
E1;c... Tha một v&#x
F2;ng lớn, cuối c&#x
F9;ng vẫn phải tảo lại với scandal, tin đồn."Hiệu quả chương tr&#x
EC;nh... Bạn tốt... T&#x
E2;m t&#x
ED;nh giải tr&#x
ED;... Kh&#x
F4;ng c&#x
F3; chuyện th&#x
ED;ch...
" <4>Ngo&#x
E0;i miệng th&#x
EC; n&#x
F3;i mấy lời kh&#x
F4;ng đ&#x
E2;u, vào đầu lại khao kh&#x
E1;t về tương lai tốt đẹp lúc c&#x
F3; c&#x
F4; ấy ở b&#x
EA;n.------------Ng&#x
F4; H&#x
E2;n người n&#x
E0;y, đơn giản, nhưng m&#x
E0; người c&#x
E0;ng đơn giản th&#x
EC; thường c&#x
F3; suy nghĩ c&#x
E0;ng phức tạp.Chỉ l&#x
E0; chuyện của cha chữ <5>... Sao c&#x
F4; ấy lại kh&#x
F4;ng hiểu ra chứ?****************Ch&#x
FA; th&#x
ED;ch:<1> Sự việc được nhắc tới trong đoạn n&#x
E0;y l&#x
E0; nhị status m&#x
E0; H&#x
E2;n tỷ đăng tr&#x
EA;n weibo ng&#x


Chuyện ngôi sao 5 cánh của Cổ kiếm kỳ đàm, Tru Tiên tất cả bồ, lại bị đồn là đang sinh sống chung khiến cho dân mạng Trung dậy sóng.

Gần đây, bên trên mạng china lên tục mở ra tin đồn Lý Dịch Phong sẽ có các bạn gái, rộng 4 t.uổi với hai người đang sinh sống chung. Tin đồn hối hả khiến các fans của Lý Dịch Phong ai oán lòng.

*
ADVERTISEMENT

Lý Dịch Phong.

“Lý Dịch Phong vẫn yêu bọn chị hơn 4 t.uổi. Đó là sự việc thật. Họ sẽ sống chung. Cô ấy không phải là fan nổi trội độc nhất vô nhị nhưng chắc chắn là là tín đồ anh ấy yêu nhất”, tờ Sina trích dẫn thông tin.

Tuy nhiên, đúng ngày 08/03, weibo nhất Phong Tín (studio của Lý Dịch Phong) đã phát thông tin phủ nhận bài toán trên.

Video đang HOT


“Gần đây anh Phong khôn xiết bận, không khoan thai để yêu mến với các cô. Xin hãy tha cho anh. Cuối cùng, ngày thiếu nữ vui vẻ”.

Xem thêm:

*


Tuyên bố của tuyệt nhất Phong Tín trên mạng xã hội weibo.

Trong các bài viết mà độc nhất vô nhị Phong Tín dẫn vào thông báo, phương diện của người được đánh giá là bạn nữ của Lý Dịch Phong bị có tác dụng mờ. Tuy nhiên, dân mạng gấp rút nhận ra cô gái này không có ai khác đó là Ngô Hân, fan dẫn chương trình của show truyền hình khét tiếng ‘ K.hoái l.ạc đại phiên bản doanh’ ( Happy Camp).

*

Nhất Phong Tín thông báo với hình hình ảnh chữ ‘GIẢ’ color đỏ không nhỏ đè lên các bài báo.

*
ADVERTISEMENT

*


Những vật chứng được dân mạng đưa ra như rèm bên Lý Dịch Phong và Ngô Hân tương tự nhau; gấu bông như thể nhau… được cho là thêu dệt, bởi vì fans trường đoản cú gán ghép.

*

Ngô Hân sở hữu khuôn mặt giống bé lai tương đối xinh đẹp.

Lý Dịch Phong sinh vào năm 1987, Ngô Hân sinh năm 1983. Hai người có tương đối nhiều tương tác phổ biến khi Lý Dịch Phong có tác dụng khách mời vào K.hoái l.ạc đại bạn dạng doanh. Hai bạn trẻ có những khoảnh khắc thân thiện đến nỗi tạo nên một xã hội fans gán ghép với tên Dịch Hân (ghép tên của Lý Dịch Phong – Ngô Hân và do thiết yếu Lý Dịch Phong đặt khi tuy vậy ca cùng Ngô Hân tại K.hoái l.ạc đại phiên bản doanh).

Lý Dịch Phong với Ngô Hân tuy vậy ca tình thương Quảng Đảo

*
ADVERTISEMENT


Ngoài phương châm dẫn chương trình, Ngô Hân còn theo thông tin được biết đến là một ca sĩ, diễn viên và con gái doanh nhân. Cô cùng bạn thân đã sale các chữ tín thời trang, trang sức, phụ kiện và nhận được rất nhiều ủng hộ tích cực từ số đông người. Ngô Hân còn được biết đến là chủ của chuỗi quán ăn Thái Flying Elephant nổi tiếng hiện đã có rất nhiều chi nhánh trên mọi Trung Quốc.

Về phía Ngô Hân, các fans của cô ấy tỏ ra vô cùng căng thẳng khi hình hình ảnh và thương hiệu của thần tượng bị làm mờ. Họ cho rằng phía Lý Dịch Phong ko tôn trọng Ngô Hân. Vị đó, fans của Ngô Hân cũng đăng tải hình ảnh chụp các bài báo với gương mặt và thương hiệu Lý Dịch Phong bị che kín.

*

Phái Ngô Hân trả đũa.

Hiện nay, nhị phía fans Ngô Hân và Lý Dịch Phong ở trung hoa và nước ta đang gồm những tranh cãi xung đột khá gay gắt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x