Tổng Hợp 100+ Từ Vựng Về Con Vật Bằng Tiếng Anh Về Động Vật

Học giờ Anh nhà đề bé vật luôn là một đề tài lôi kéo và không còn xa lạ đối với các bạn học sinh đái học. Hầu hết các nhỏ bé đều tỏ ra yêu thích khi nhắc đến những loài vật. Tận dụng ưu thế này, bố mẹ nên sát cánh cùng nhỏ để học tập tiếng Anh thông qua chủ đề chủng loại vật.

Bạn đang xem: Tiếng anh về động vật

Học giờ Anh công ty đề loài vật - các loài thiết bị nuôi thân thiện

Đa số các gia đình đều sẽ có được một chú thú nuôi trong nhà. Đây được xem như là những người đồng bọn thuộc của nhỏ trẻ. Có rất nhiều từ vựng về đồ vật nuôi mà cha mẹ nên áp dụng để cùng con học giờ đồng hồ Anh.

Dưới đó là một số tự vựng cơ bản:

Từ vựngPhiên âmNghĩa
Cat /kæt/

mèo

Dog/dɒɡ/ or /dɑːɡ/chó
Puppy/ˈpʌp.i/ or /ˈpʌp.i/chó con
Parrot /ˈpær.ət/

con vẹt

Turtle /ˈtɝː.t̬əl/Rùa
Kitten/ˈkɪt̬.ən/

Mèo con

Goldfish/ˈɡoʊld.fɪʃ/Cá vàng
Rabbit/ˈræb.ɪt/

Con thỏ

Squirrel/ˈskwɝː.əl/

Con sóc

*

Ví dụ: Anna saw a lovely kitten on the road yesterday.

Chủ đề con vật trong tiếng Anh - Động vậthoang dã

Các nhỏ bé có lẽ không có nhiều cơ hội nhìn thấy các loài động vật hoang dã hoang dã. Đây là lý do bạn nên hỗ trợ cho con thông tin về việc tồn tại của các những loài động vật hoang dã khác nhằm củng nắm và tăng thêm kiến thức tự nhiên và thoải mái cho bé trẻ. Vậy thì tại sao không hỗ trợ con vừa có kiến thức và kỹ năng tổng quát cũng tương tự nhân rộng lớn vốn từ tiếng Anh bằng chủ đề độc đáo này.

Từ vựngPhiên âmNghĩa
Lion/ˈlaɪ.ən/

Sư tử (đực)

Cheetah/ˈtʃiː.tə/Báo Gêpa
Elephant/ˈel.ɪ.fənt/Con voi
Crocodile/ˈkrɑːkədaɪl/cá sấu
Dinosaurs/ˈdaɪnəsɔːr/khủng long
Wolf/wʊlf/sói

deer (buck, stag)

/dɪəʳ/ (/bʌk/, /stæg/)hươu đực

doe

/dəʊ/hươu cái

fawn

/fɔːn/nai nhỏ

elk

/elk/nai sừng tấm (ở Bắc Mĩ cùng Canada)

moose

/muːs/nai sừng tấm {ở phía bắc châu Phi, Âu, Á)

fox

/fɒks/cáo

bear

/beəʳ/gấu

tiger

/ˈtaɪ.gəʳ/hổ

skunk

/skʌŋk/chồn hôi

bat

/bæt/con dơi

kangaroo

/ˌkæŋ.gərˈuː/chuột túi

porcupine

/ˈpɔː.kjʊ.paɪn/con nhím

panda

/ˈpæn.də/gấu trúc

polar bear

/pəʊl beəʳ/gấu bắc cực

koala bear

/kəʊˈɑː.lə beəʳ/gấu túi

buffalo

/ˈbʌf.ə.ləʊ/trâu nước

*
Ví dụ: Have you ever heard the lion’s roar?

Học giờ Anh theo công ty đề loài vật - Động thiết bị dưới nước

Hệ sinh thái xanh của chúng ta đa dạng không những nhờ các loài động vật trên cạn cơ mà còn nhờ vào sự xuất hiện của những động vật ngoài khơi xa. Sẽ tương đối thiệt thòi nếu con em của mình không mày mò những về tên gọi của những loài đồ dùng này. Đặc biệt là từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh khi nhưng Anh ngữ sẽ là giữa những ngôn ngữ học thuật và nghiên cứu và phân tích phổ đổi thay nhất.

Một số từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh về những loài động vật hoang dã dưới đại dương:

Từ vựngPhiên âmNghĩa

Octopus

/ˈɒk.tə.pəs/Bạch tuộc

Lobster

/ˈlɒb.stəʳ/Tôm hùm

Shellfish

/ˈʃel.fɪʃ/Động vật tất cả vỏ

Jellyfish

/ˈdʒel.i.fɪʃ/Con sứa

Whale

/weɪl/Loại cá voi nhỏ

Squid

/skwɪd/Mực ống

Fish

/fɪʃ. Fɪn/

Coral

/ˈkɒr.əl/San hô

seal

/siːl/chó biển

dolphin

/ˈdɒl.fɪn/cá heo

shark

/ʃɑːk/cá mập

sea horse

/siː’hɔːs/cá ngựa

shrimp

/ʃrɪmp/con tôm

eel

/iːl/con lươn

*

Ví dụ: Jellyfish has a transparent body.

Xem thêm: Bóng Đá Asiad Việt Nam Vs Pakistan, Bóng Đá Asiad 2018 Việt Nam Vs Pakistan

Từ vựng giờ đồng hồ Anh công ty đềcon vật - những loài chim

Đã biết cá biển khơi thì chẳng thể không nói đến chim trời. Các vị cha mẹ đừng bỏ qua mất khối tự vựng đa dạng chủng loại về các cánh chim ko mỏi khi dạy con học từ vựng tiếng Anh theo công ty đề loài vật nhé.

Từ vựngPhiên âmNghĩa

Owl

/aʊl/Cú mèo

Eagle

/ˈiː.gl/Chim đại bàng

Woodpecker

/ˈwʊdˌpek.əʳ/Chim gõ kiến

Peacock

/ˈpiː.kɒk/Con công

Sparrow

/ˈspær.əʊ/Chim sẻ

Ostrich

/ˈɒs.trɪtʃ/Đà điểu

pigeon

(dove)

/ˈpɪdʒ.ən/

(/dʌv/)

bồ câu

falcon

/ˈfɒl.kən/chim ưng

vulture

/ˈvʌl.tʃəʳ/kền kền

crow

/krəʊ/quạ

goose

/guːs/ngỗng

duck

/dʌk/vịt

turkey

/ˈtɜː.ki/gà tây

penguin

/ˈpeŋ.gwɪn/chim cánh cụt

parrot

/ˈpær.ət/con vẹt

hummingbird

/ˈhʌm.ɪŋ.bɜːd/chim ruồi

swan

/swɒn/thiên nga

stork

/stɔːk/

crane

/kreɪn/sếu

heron

/ˈher.ən/diệc

*

Ví dụ: Eagle is the most power bird in the sky.

Học giờ Anh cùng nhà đề con vật - những loài côn trùng

Để nhỏ xíu học tiếng Anh nhà đề nhỏ vật không thiếu thốn nhất, các bạn không thể không dạy con từ vựng về những loài côn trùng nhỏ dưới đây:

Từ vựngPhiên âmNghĩa
Butterfly/ˈbʌt.ə.flaɪ/bướm

Dragonfly

/ˈdræg.ən.flaɪ/chuồn chuồn

Cricket

/ˈkrɪk.ɪt/con dế

Mosquito

/məˈskiː.təʊ/con muỗi

Ant

/ænt/con kiến

Bee

/biː/con ong

grasshopper

/ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/châu chấu

scorpion

/ˈskɔː.pi.ən/bọ cạp

fly

/flaɪ/con ruồi

cockroach

/ˈkɒk.rəʊtʃ/con gián

spider

/ˈspaɪ.dəʳ/con nhện

ladybug

/ˈleɪ.di.bɜːd/bọ rùa

wasp

/wɒsp/ong bắp cày

snail

/sneɪl/ốc sên

worm

/wɜːm/con giun

flea

/fliː/bọ chét

beetle

/ˈbiː.tl/bọ cánh cứng

caterpillar

/ˈkæt.ə.pɪl.əʳ/sâu bướm

dragonfly

/ˈdræg.ən.flaɪ/chuồn chuồn

praying mantis

/preiɳˈmæn.tɪs/bọ ngựa

centipede

/ˈsen.tɪ.piːd/con rết

tarantula

/təˈræn.tjʊ.lə/loại nhện lớn

*

Ví dụ: You can find a lot of butterflies in the forest in April.

Chủ đề loài vật bằng giờ Anh - trườn sát, những động vật dụng lưỡng cư

Edupia cung cấp từ vựng về những loài trườn sát, lưỡng thê cho bé xíu đầy đầy đủ qua bảng bên dưới đây:

Từ vựngPhiên âmNghĩa

frog

/frɒg/con ếch

tadpole

/ˈtæd.pəʊl/nòng nọc

toad

/təʊd/con cóc

snake

/sneɪk/con rắn

turtle

/ˈtɜː.tl/conrùa

cobra – fang

/ˈkəʊ.brə. Fæŋ/rắn hổ mang-răng nanh

lizard

/ˈlɪz.əd/thằn lằn

alligator

/ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/cá sấu Mĩ

crocodile

/ˈkrɒk.ə.daɪl/cá sấu

dragon

/ˈdræg.ən/con rồng

dinosaurs

/’daɪnəʊsɔː/khủng long

chameleon

/kəˈmiː.li.ən/tắc kè hoa

*
Afrogis any thành viên of a diverse and largelycarnivorousgroup of short-bodied, taillessamphibianscomposing theorder
Anura

Học tiếng Anh chủ đề con vật cùng Edupia

Ngoài bài toán tự tìm kiếm kiếm tứ liệu học tập trên mạng, phụ huynh cũng có thể tham khảo công tác học giờ anh nhà đề loài vật cùng Edupia.

Chúng tôi cung cấp những quy định học tập trực quan sinh động cho con trẻ từ lứa tuổi thiếu nhi mang đến trung học cơ sở. Cha mẹ hoàn toàn có thể tìm hiểu biện pháp dạy học của Edupia qua video clip minh họa dưới đây:

Học giờ đồng hồ Anh nhà đề loài vật cùng Edupia

Ngoài ra, để yên tâm về chương trình giáo dục Edupia, phụ huynh có thể tìm hiểu toàn thể thông tin tại https://edupia.vn/. Bố mẹ và bé cùng đòi hỏi ngay với thông tin tài khoản học thử:

Tên tài khoản: dungthu365

Mật khẩu: edupia

Tiếng anh chủ đề dộng đồ hẳn không quá xa lạ đối với những ai học tập tiếng anh, nhưng có lẽ rằng không phải ai cũng nhớ không còn từ vựng về các con vật, vậy trong bài lúc này hãy cùng tienthanh.edu.vn điểm qua không còn tất các những tên loài vật bằng tiếng anh trong bài viết dưới đây


1.Từ vựng giờ đồng hồ Anh loài vật nuôi trong bên (pets)

*
Từ vựng giờ Anh con vật nuôi pets
Tên giờ đồng hồ Anh con vậtTiếng ViệtPhiên âm Anh Mỹ
DogCon chódɒg
CatCon mèokæt
GoldfishCá vàngˈgəʊldfɪʃ
HamsterChuột Hamsterˈhæmstə
KittenMèo conˈkɪtn
MouseChuộtmaʊs
ParrotCon vẹtˈpærət
PuppyChó con, cún conˈpʌpi
RabbitCon thỏˈræbɪt
SquirrelCon sócˈskwɪrəl
Tropical fishCá nhiệt đớiˈtrɒpɪkəl fɪʃ
TurtleRùaˈtɜːtl

2. Trường đoản cú vựng tiếng Anh về loài vật trong nông trại

*
Từ vựng giờ đồng hồ Anh con vật trong nông trại
Tên tiếng Anh bé vậtTiếng ViệtPhiên âm Anh Mỹ
CowCon bòkaʊ
BeeCon ongbiː
ChickenCon gàˈʧɪkɪn
CrabCuakræb
DeerCon naidɪə
DoveChim bồ câudʌv
DucksCon vịtdʌks
Fishfɪʃ
GoatCon dêgəʊt
HorseCon ngựahɔːs
PigCon lợnpɪg
RabbitCon thỏˈræbɪt
SheepCừuʃiːp
ShrimpCon tômʃrɪmp
TurkeyGà tâyˈtɜːki

3. Trường đoản cú vựng giờ Anh về động vật hoang dã hoang dã và các loài khác

*
Từ vựng tiếng Anh về động vật hoang dã hoang dã

Tên tiếng Anh bé vậtTiếng ViệtPhiên âm Anh Mỹ
AlbatrossChim hải âuˈælbətrɒs
AlligatorCá sấuˈælɪgeɪtə
AntCon kiếnænt
Antelopecon linh dươngˈæntɪləʊp
AphidRệpˈeɪfɪd
BadgerLửngˈbæʤə
Bald eagleĐại bàng đầu trắngbɔːld ˈiːgl
BatCon dơibæt
BearsGấubeəz
BeaverHải lyˈbiːvə
BeetleBọ cánh cứngˈbiːtl
Black birdChim sáoblæk bɜːd
BoarHeo rừngbɔː
Buffalotrâuˈbʌfələʊ
ButterflyBươm bướmˈbʌtəflaɪ
CamelLạc đàˈkæməl
CanaryChim hoàng yếnkəˈneəri
CarpCá chépkɑːp
CaterpillarSâu bướmˈkætəpɪlə
CentipedeCon rếtˈsɛntɪpiːd
ChameleonCon tắc kèkəˈmiːliən
Cheetahcon báoˈʧiːtə
ChimpanzeeTinh tinhˌʧɪmpənˈziː
ChipmunkSóc chuộtˈʧɪpmʌŋk
CicadaVe sầusɪˈkɑːdə
ClamCon traiklæm
Clamsklæmz
CockGà trốngkɒk
CockatooVẹt màoˌkɒkəˈtuː
CockroachCon giánˈkɒkrəʊʧ
CodCá tuyếtkɒd
CoralSan hôˈkɒrəl
CormorantChim cốcˈkɔːmərənt
CoyoteChó sóiˈkɔɪəʊt
CricketBóng chàyˈkrɪkɪt
CrocodileCá sấuˈkrɒkədaɪl
CrowCon quạkrəʊ
CuckooChim cuˈkʊkuː
DogCon chódɒg
*
Từ vựng giờ đồng hồ Anh về động vật hoang dã

DolphinCá heoˈdɒlfɪn
DragonflyCon chuồn chuồnˈdrægənflaɪ
DuckCon vịtdʌk
Eaglechim đại bàngˈiːgl
EelCá chìnhiːl
ElephantCon voiˈɛlɪfənt
ElkCon nai sừng tấmɛlk
FalconChim ưngˈfɔːlkən
FinchChim sẻfɪnʧ
FlamingoChim hồng hạcfləˈmɪŋgəʊ
FleaBọ chétfliː
FlyCon ruồiflaɪ
FoxCáofɒks
GiraffeHươu cao cổʤɪˈrɑːf
GooseNgỗngguːs
GorillaCon khỉ độtgəˈrɪlə
GrasshopperCon châu chấuˈgrɑːsˌhɒpə
Guinea pigchuột bạchˈgɪni pɪg
GullMòng biểngʌl
Harethỏ rừngheə
HartHươuhɑːt
HawkChim ưnghɔːk
HedgehogNhímˈhɛʤhɒg
HenGà máihɛn
HerringCá tríchˈhɛrɪŋ
HippopotamusHà mãˌhɪpəˈpɒtəməs
HoundChó sănhaʊnd
HyenaLinh cẩuhaɪˈiːnə
Hyena Linh cẩuhaɪˈiːnə 
IguanaKỳ nhôngɪˈgwɑːnə
JellyfishCon sứaˈʤɛlɪfɪʃ
KangarooCon chuột túiˌkæŋgəˈruː
KoalaGấu túikəʊˈɑːlə
Koala bearGấu Koalakəʊˈɑːlə beə
LadybirdBọ cánh camˈleɪdɪbɜːd
Ladybird (Bre) – Ladybug (Name)Bọ rùaˈleɪdɪbɜːd (Bre) – ˈleɪdɪbʌg (neɪm)
LadybugBọ rùaˈleɪdɪbʌg
LarvaẤu trùngˈlɑːvə
LeopardBáoˈlɛpəd
LionSư tửˈlaɪən
LizardCon thằn lằnˈlɪzəd
LobsterTôm hùmˈlɒbstə
LocustCào càoˈləʊkəst
LouseRậnlaʊs
LynxLinh miêulɪŋks
Lynx (bobcat)linh miêulɪŋks (ˈbɒbkæt)
MammothVoi ma mútˈmæməθ
MillipedeCon rếtˈmɪlɪpiːd
MinkChồnmɪŋk
MinnowCá tuếˈmɪnəʊ
MoleChuột chũiməʊl
MonkeyCon khỉˈmʌŋki
MooseCon nai sừng tấmmuːs
MosquitoMuỗiməsˈkiːtəʊ
MothBướm đêmmɒθ
MouseChuộtmaʊs
MuleCon lamjuːl
NymphCon nhộngnɪmf
OctopusBạch tuộcˈɒktəpəs
OrcaCá kìnhOrca
OstrichĐà điểuˈɒstrɪʧ
OtterRái cáˈɒtə
OwlCú mèoaʊl
OxCon bòɒks
PandaGấu trúcˈpændə
PeacockCon côngˈpiːkɒk
PelicanBồ nôngˈpɛlɪkən
PenguinChim cánh cụtˈpɛŋgwɪn
PerchCá rôpɜːʧ
*
từ vựng giờ anh về loài vật có phiên âm

PigeonBồ câuˈpɪʤɪn
PlaiceCá chimpleɪs
PlatypusThú mỏ vịtˈplætɪpəs
Polar bearGấu Bắc cựcˈpəʊlə beə
PonyNgựa conˈpəʊni
PorcupineNhímˈpɔːkjʊpaɪn
PumaBáoˈpjuːmə
PythonCon trănˈpaɪθən
RacoonGấu mèorəˈkuːn
RavenQuạˈreɪvn
Raycá đuốireɪ
ReindeerTuần lộcˈreɪndɪə
RhinocerosTê giácraɪˈnɒsərəs
RobinChim cổ đỏˈrɒbɪn
SalmonCá hồiˈsæmən
SardineCá mòisɑːˈdiːn
SawfishCá cưaˈsɔːfɪʃ
ScallopCon sòˈskɒləp
Sea anemoneHải quỳsiː əˈnɛməni
Sea lionSư tử biểnsiː ˈlaɪən
Sea turtleRùa biểnsiː ˈtɜːtl
Sea urchinNhím Biểnsiː ˈɜːʧɪn
SeagullMòng biểnˈsiːgʌl
SeahorseCá ngựaˈsiːhɔːs
SealHải cẩusiːl
SharkCá mậpʃɑːk
ShellsVỏ sòʃɛlz
SkunkChồn hôiskʌŋk
SlothCon lườisləʊθ
SlugỐc Sênslʌg
SnakeCon rắnsneɪk
SparrowChim sẻˈspærəʊ
SpiderNhệnˈspaɪdə
SquidMực ốngskwɪd
SquirrelCon sócˈskwɪrəl
StarfishSao biểnˈstɑːfɪʃ
StorkCon còstɔːk
SwallowChim én, chim nhạnˈswɒləʊ
SwanThiên ngaswɒn
TroutCá hồitraʊt
WalrusHải mã, bé moócˈwɔːlrəs
WaspOng vò vẽwɒsp
WhaleCá voiweɪl
WoodpeckerChim gõ kiếnˈwʊdˌpɛkə
WormGiun đấtwɜːm
YakBò Tây Tạngjæk
ZebraNgựa vằnˈziːbrə

Chúc chúng ta có những tích tắc thư giãn với học tập kết quả với các mục từ vựng giờ anh nhà điểm động vật hoang dã trên.


Bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường đề nghị được ghi lại *

Bình luận

Tên *

Email *

lưu giữ tên của tôi, email, và website trong trình để mắt tới này mang đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.