Đề Án Tuyển Sinh Trình Độ Đại Học Năm 2023 Mới Nhất, Trường Đại Học Y Dược Huế

Theo khí cụ tại Điều 5 quy chế tuyển sinh trình độ chuyên môn đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục và đào tạo Mầm non hiện nay hành của Bộ giáo dục và Đào tạo.

2. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước.

3. Cách làm tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc phối kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

3.1. Cách làm 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2023 (đối với tất cả các ngành đào tạo)

3.2. Cách tiến hành 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2023, phối kết hợp chứng chỉ tiếng nước anh tế (đối với ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học)

4. Tiêu chuẩn tuyển sinh: chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng cách làm xét tuyển và trình độ chuyên môn đào tạo

*

5. Ngưỡng đầu vào

Theo hiện tượng của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo

6. Những thông tin quan trọng khác nhằm thí sinh dự tuyển chọn vào những ngành của trường: mã trường, mã ngành/ nhóm ngành xét tuyển, mã thủ tục xét tuyển, tổng hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển chọn giữa các tổ hợp; các điều khiếu nại phụ sử dụng trong xét tuyển chọn

6.1. Thủ tục 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2023 (đối với toàn bộ các ngành đào tạo)

a) Điều khiếu nại xét tuyển chọn

- những thí sinh bao gồm tổng điểm thi của 3 bài bác thi/môn thi Toán, Sinh học, chất hóa học (đối với Mã tổ hợp môn xét tuyển chọn B00), hoặc gồm tổng điểm thi của 3 bài thi/môn thi Toán, vật dụng lý, chất hóa học (đối với Mã tổng hợp môn xét tuyển A00), hoặc tất cả tổng điểm thi của 3 bài thi/môn thi Toán, Sinh học, giờ Anh (đối cùng với Mã tổng hợp môn xét tuyển chọn B08) và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc bên trên mức điểm tối thiểu ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào do Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tác xác định, điểm xét trúng tuyển vày Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế quy định.

b) Chỉ tiêu: theo mục 4, b.

c) lý lẽ xét tuyển chọn

Thí sinh đăng ký xét tuyển chọn trên khối hệ thống của Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tác theo quy định.

- Điểm xét tuyển: là tổng điểm những bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài bác thi/môn thi của tổng hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo dụng cụ và được thiết kế tròn mang đến hai chữ số thập phân.

- Mã tổ hợp môn xét tuyển chọn B00 (áp dụng cho tất cả các ngành):

Điểm xét tuyển = tổng điểm những bài thi/môn thi (a) + điểm ưu tiên (b)

(a) = điểm bài thi Toán + điểm môn thi Sinh học + điểm môn thi hóa học

(b) = điểm ưu tiên đối tượng, quanh vùng

- Mã tổ hợp môn xét tuyển A00 (áp dụng thêm cho ngành Dược học với ngành kỹ thuật hình ảnh y học)

Điểm xét tuyển = tổng điểm các bài thi/môn thi (a) + điểm ưu tiên (b)

(a) = điểm bài bác thi Toán + điểm môn thi vật dụng lý + điểm môn thi hóa học

(b) = điểm ưu tiên đối tượng, khu vực

- Mã tổng hợp môn xét tuyển chọn B08 (áp dụng thêm cho ngành Điều dưỡng và ngành Y tế công cộng)

Điểm xét tuyển chọn = tổng điểm những bài thi/môn thi (a) + điểm ưu tiên (b)

(a) = điểm bài thi Toán + điểm môn thi Sinh học+ điểm môn thi giờ Anh

(b) = điểm ưu tiên đối tượng, khu vực

- Điểm trúng tuyển: là điểm xét tuyển phải chăng nhất mà thí sinh được xét trúng tuyển cho ngành đào tạo. Nấc chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), thân hai quần thể vực sau đó là 0,25 (một phần tư điểm) tương xứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi (không nhân hệ số). Tổng điểm ưu tiên được xem theo qui định new năm 2023 của Bộ giáo dục và đào tạo và đào tạo và huấn luyện (theo hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo).

6.2. Thủ tục 2: Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2023, phối kết hợp chứng chỉ tiếng nước anh tế (đối cùng với ngành Y khoa, ngành Răng - Hàm - Mặt với ngành Dược học)

a) Điều kiện xét tuyển chọn

- những thí sinh tất cả tổng điểm thi của 3 bài xích thi/môn thi theo tổng hợp xét tuyển ngành và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm buổi tối thiểu ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào do Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo xác định, điểm xét trúng tuyển bởi Hội đồng tuyển chọn sinh Đại học Huế quy định.

- Có chứng chỉ tiếng nước anh tế vào thời hạn sử dụng. Sỹ tử đạt IELTS Academic 6.5 trở lên trên hoặc TOEFL i
BT 79 trở lên trên hoặc TOEFL ITP 561 trở lên. Đơn vị cấp bệnh chỉ:

+ TOEFL i
BT, TOEFL ITP: Educational Testing Service (ETS).

+ IELTS: British Council (BC); International Development Program (IDP).

Bạn đang xem: Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023

(Nhà trường s kiểm tra chứng từ tiếng anh quốc tế bản gốc lúc thí sinh nhập học, nếu như thí sinh không đảm bảo điều kiện như biện pháp s bị nockout ra khỏi list trúng tuyển)

b) Chỉ tiêu: ngành y khoa 40 chỉ tiêu, ngành răng cấm mặt trăng tròn chỉ tiêu, ngành Dược học 20 chỉ tiêu. Tiêu chí này lúc xét tuyển còn dư thì s chuyển sang phương thức 1 nhằm xét.

c) bề ngoài xét tuyển chọn

- Điểm xét tuyển: là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 so với từng bài xích thi/môn thi của tổng hợp xét tuyển cùng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo nguyên tắc và được làm tròn mang lại hai chữ số thập phân.

Điểm xét tuyển = tổng điểm những bài thi/môn thi (a) + điểm ưu tiên (b)

(a) = điểm bài thi Toán + điểm môn thi Sinh học tập cho tổng hợp B00, (hoặc điểm thi môn vật lý cho tổng hợp A00) + điểm môn thi chất hóa học

(b) = điểm ưu tiên đối tượng, khu vực

- Điểm trúng tuyển: là điểm xét tuyển tốt nhất nhưng thí sinh được xét trúng tuyển đến ngành đào tạo. Nút chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng người sử dụng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai quần thể vực tiếp nối là 0,25 (một phần tư điểm) tương xứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 so với từng bài bác thi/môn thi (không nhân hệ số). Tổng điểm ưu tiên được xem theo qui định bắt đầu năm 2023 của Bộ giáo dục và đào tạo và giảng dạy (theo hướng dẫn của Bộ giáo dục đào tạo và đào tạo).

- Điểm trúng tuyển của những thí sinh ở thủ tục 2 không được thấp hơn điểm trúng tuyển nghỉ ngơi phương thức một trong các cùng 1 ngành là 02 (hai điểm).

7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức, đk nhận hồ sơ dự tuyển/thi tuyển; những điều kiện xét tuyển/thi tuyển

Thực hiện nay theo Đề án tuyển chọn sinh bình thường của Đại học Huế Quy định.

8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển Hội đồng tuyển sinh xét tuyển thẳng cùng ưu tiên xét tuyển chọn vào đại học năm 2023 với tiêu chí và tiêu chí rõ ràng như sau:

a) Chỉ tiêu

- Xét tuyển chọn thẳng cùng ưu tiên xét tuyển không thật 10% so với tiêu chí của từng ngành.

- Đối tượng dự bị tw về, cử tuyển và hợp đồng theo showroom sử dụng: Ngành y tế xét tuyển không quá 10 thí sinh, những ngành còn sót lại không vượt quá 5% tiêu chí của ngành.

b) tiêu chuẩn để được xét tuyển trực tiếp vào các ngành đào tạo cụ thể như sau

- Thí sinh tham gia kỳ thi lựa chọn đội tuyển nước nhà dự thi Olympic quốc tế; trong nhóm tuyển non sông dự cuộc thi khoa học, nghệ thuật quốc tế; thí sinh chiếm giải nhất, nhì, bố trong kỳ thi chọn học sinh giỏi non sông được xét tuyển trực tiếp vào toàn bộ các ngành đào tạo và giảng dạy của trường.

- list ngành huấn luyện và đào tạo đại học tập thí sinh đk học theo môn chiếm giải học sinh giỏi:

*

- thí sinh đoạt giải nhất Cuộc thi khoa học, nghệ thuật cấp nước nhà được xét tuyển thẳng vào ngành Y học tập cổ truyền, Y học dự phòng; tiêu chí phụ: Nếu các thí sinh có cùng điểm xét tuyển vào một trong những ngành, Hội đồng tuyển chọn sinh sẽ áp dụng điểm vừa đủ cộng công dụng học tập trung học phổ thông 3 học kỳ (học kỳ I, học tập kỳ II của lớp 11 và học kỳ I của lớp 12) thuộc tổng hợp 3 môn xét tuyển chọn theo ngành.

- Thí sinh giành giải nhất, nhì, bố trong cuộc thi khoa học, nghệ thuật cấp tổ quốc được xét tuyển trực tiếp vào những ngành: Điều dưỡng, Hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm Y học, nghệ thuật hình ảnh Y học cùng Y tế công cộng. Tiêu chí phụ: Nếu các thí sinh bao gồm cùng điểm xét tuyển vào một ngành, Hội đồng tuyển chọn sinh s sử dụng điểm mức độ vừa phải cộng kết quả học tập trung học phổ thông 3 học tập kỳ (học kỳ I, học tập kỳ II của lớp 11 với học kỳ I của lớp 12) thuộc tổ hợp 3 môn xét tuyển chọn theo ngành.

- Thí sinh chiếm giải hội thi khoa học, nghệ thuật quốc tế, nước nhà phải bao gồm đề tài chiếm giải tương xứng với ngành huấn luyện và đào tạo và bởi vì Hội đồng tuyển sinh xét.

9. Lệ tổn phí xét tuyển/thi tuyển chọn

Do bộ GD&ĐT cùng Đại học Huế quy định.

10. Học phí dự loài kiến với sinh viên chủ yếu quy

11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong thời điểm

Trường Đại học tập Y - Dược, Đại học Huế chỉ tuyển chọn sinh đh chính quy theo tuyển sinh bình thường của Đại học Huế với Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo

A. GIỚI THIỆU

Tên trường: Đại học tập Y dược - Đại học HuếTên giờ đồng hồ Anh: Hue University of Medicine và Pharmacy (Hue UMP)Mã trường: DHYLoại trường: Công lập
Hệ đào tạo: Đại học - Sau Đại học - Liên thông - link quốc tế - tại chức

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

I. Tin tức chung

1. Thời hạn xét tuyển

Theo quy định của bộ GD&ĐT cùng kế hoạch bình thường của Đại học tập Huế.

2. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã xuất sắc nghiệp THPT.

Xem thêm: Hôn Có Tác Dụng Của Nụ Hôn Đối Với Sức Khỏe Và Sắc Đẹp, Hôn Có Tác Dụng Gì

3. Phạm vi tuyển chọn sinh

Tuyển sinh trong cả nước.

4. Cách làm tuyển sinh

4.1. Thủ tục xét tuyển

Xét tuyển chọn dựa vào tác dụng kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021.Xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả học tập sống cấp trung học phổ thông (học bạ).

4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT

Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào vì chưng Bộ GD&ĐT quy định.

5. Học phí

Ngành học
Mã ngành
Tổ vừa lòng môn xét tuyển
Chỉ tiêu dự kiếnTheo xét KQ thi TNTHPT
Y khoa7720101B00420Răng – Hàm –Mặt7720501B00120Y học tập dự phòng7720110B0060Y học tập cổ truyền7720115B00120Dược học7720201A00200Điều dưỡng7720301B00250Hộ sinh7720302B0050Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601B00160Kỹ thuật hình hình ảnh y học7720602B0080Y tế công cộng7720701B002020 (học bạ)

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học Y Dược - Đại học Huế như sau:

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Y khoa

25

27,55

27,25

- Xét theo KQ thi TN THPT: 26,40

- Xét điểm thi TN thpt năm 2022 kết phù hợp với chứng chỉ tiếng anh quốc tế: 24,40

Răng - Hàm - Mặt

24,70

27,25

26,85

26,20

Y học tập dự phòng

18,25

19,75

19,50

19,0

Y học tập cổ truyền

21,75

24,8

24,90

21,0

Dược học

22,75

25,6

24,90

25,10

Điều dưỡng

19,25

22,5

21,90

19,0

Kỹ thuật xét nghiệm y học

21,25

24,4

24,50

19,30

Kỹ thuật hình ảnh y học

20,25

23,45

23,50

19,0

Y tế công cộng

16,50

17,15

16,00

16,0

Hộ sinh

-

19,15

19,50

19,0

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

*
Trường
Đại học tập Y Dược - ĐH Huế
*
Cổng trường
Đại học tập Y Dược - ĐH Huế
*
Tiết học của sv trường
Đại học tập Y Dược - ĐH Huế
*
Phòng học tập của sv trường
Đại học Y Dược - ĐH Huế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.