Vé Tàu Biên Hòa Nha Trang - Tổng Công Ty Đường Sắt Việt Nam


Bạn đang xem: Vé tàu biên hòa nha trang

*

Ga Biên Hòa

Để trải qua 382Km đường tàu từ Ga Biên Hòa đi Nha Trang, tàu chạy hết khoảng chừng 6 giờ đồng hồ 13 phút . Hành khách rất có thể lựa lựa chọn các tàu chạy tự Biên Hòa đi Nha Trang gồm số hiệu: SE8 , SE6 , SE22 , SE10 , SQN4 , SE4 , SNT2 , SE2 hàng ngày.

Bảng giờ tàu tự ga Biên Hòa đi Nha Trang

Tên tàu
Ga Biên Hòa Ga Nha Trang
Tổng thời gian
Tàu SE806:4413:186 tiếng 34 phút
Tàu SE609:4216:166 tiếng 34 phút
Tàu SE2212:3719:577 Giờ trăng tròn phút
Tàu SE1015:2823:448 giờ đồng hồ 16 phút
Tàu SQN419:4702:527 giờ 5 phút
Tàu SE420:3203:146 giờ đồng hồ 42 phút
Tàu SNT221:1705:358 tiếng 18 phút
Tàu SE222:3404:476 giờ 13 phút

Giá vé tàu trường đoản cú ga Biên Hòa đi Nha Trang

Bạn rất có thể chọn các giá vé không giống nhau, tùy theo từng loại ghế, các loại tàu và từng thời điểm. Giá chỉ vé tàu giao động khoảng 390,000 đồng với 8 chuyến tàu chạy trường đoản cú Biên Hòa tới Nha Trang mỗi ngày.

Bảng giá Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SE8

STT nhiều loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm vùng 4 ổn định T1 An
LT1
448,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1v
478,000
3 Nằm khoang 4 cân bằng T2 An
LT2
419,000
4 Nằm vùng 4 ổn định T2 An
LT2v
449,000
5 Nằm vùng 6 ổn định T1 Bn
LT1
414,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 Bn
LT2
383,000
7 Nằm vùng 6 điều hòa T3 Bn
LT3
335,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL216,000
9 Ngồi mượt điều hòa NML261,000
10 Ngồi mượt điều hòa NMLV271,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể đổi khác theo một số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…

Bảng giá bán vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SE8

Bảng giá Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SE6

STT các loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 ổn định T1 An
LT1
448,000
2 Nằm vùng 4 điều hòa T1 An
LT1M
448,000
3 Nằm khoang 4 ổn định T1 An
LT1Mv
478,000
4 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1v
478,000
5 Nằm vùng 4 điều hòa T2 An
LT2
417,000
6 Nằm vùng 4 ổn định T2 An
LT2M
417,000
7 Nằm vùng 4 cân bằng T2 An
LT2Mv
447,000
8 Nằm vùng 4 ổn định T2 An
LT2v
447,000
9 Nằm vùng 6 điều hòa T1 Bn
LT1
414,000
10 Nằm vùng 6 điều hòa T2 Bn
LT2
383,000
11 Nằm vùng 6 cân bằng T3 Bn
LT3
335,000
12 Ghế phụ GP162,000
13 Ngồi cứng NC193,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML261,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV271,000
Chú ý: giá vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá bao gồm thể đổi khác theo một số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí khu vực trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SE6

Bảng giá bán Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SE22

STT loại chỗ Mã giá chỉ vé (₫)
1 Nằm khoang 4 cân bằng T1 An
LT1
660,000
2 Nằm khoang 4 ổn định T1 An
LT1v
690,000
3 Nằm vùng 4 điều hòa T2 An
LT2
572,000
4 Nằm vùng 4 điều hòa T2 An
LT2v
602,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 Bn
LT1
564,000
6 Nằm vùng 6 cân bằng T2 Bn
LT2
490,000
7 Nằm vùng 6 cân bằng T3 Bn
LT3
408,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL308,000
9 Ngồi mượt điều hòa NML362,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56376,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V386,000
12 Ngồi mượt điều hòa NMLV372,000
Chú ý: giá bán vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể chuyển đổi theo 1 số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí nơi trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SE22

Bảng giá bán Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SE10

STT nhiều loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1
440,000
2 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1v
470,000
3 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2
406,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2v
436,000
5 Nằm vùng 6 điều hòa T1 Bn
LT1
406,000
6 Nằm vùng 6 điều hòa T2 Bn
LT2
376,000
7 Nằm khoang 6 ổn định T3 Bn
LT3
328,000
8 Ngồi cứng NC190,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL213,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML257,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV267,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá bao gồm thể đổi khác theo một số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SE10

Bảng giá chỉ Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SQN4

STT một số loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm khoang 4 cân bằng T1 An
LT1
580,000
2 Nằm vùng 4 điều hòa T1 An
LT1v
610,000
3 Nằm vùng 4 ổn định T2 An
LT2
530,000
4 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2v
560,000
5 Nằm khoang 6 cân bằng T1 Bn
LT1
523,000
6 Nằm khoang 6 cân bằng T2 Bn
LT2
452,000
7 Nằm vùng 6 ổn định T3 Bn
LT3
392,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL230,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML304,000
10 Ngồi mượt điều hòa NMLV314,000
Chú ý: giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể biến đổi theo 1 số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí khu vực trên toa…

Bảng giá bán vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SQN4

Bảng giá chỉ Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SE4

STT nhiều loại chỗ Mã giá chỉ vé (₫)
1 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1
715,000
2 Nằm vùng 4 ổn định T1 An
LT1v
745,000
3 Nằm vùng 4 điều hòa T2 An
LT2
656,000
4 Nằm vùng 4 cân bằng T2 An
LT2v
686,000
5 Nằm khoang 6 cân bằng T1 Bn
LT1
647,000
6 Nằm khoang 6 cân bằng T2 Bn
LT2
569,000
7 Nằm khoang 6 cân bằng T3 Bn
LT3
528,000
8 Ghế phụ GP248,000
9 Ngồi mượt điều hòa NML56380,000
10 Ngồi mượt điều hòa NML56V390,000
Chú ý: giá bán vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể biến hóa theo một số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí khu vực trên toa…

Bảng giá bán vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SE4

Bảng giá chỉ Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SNT2

STT loại chỗ Mã giá chỉ vé (₫)
1 Nằm khoang4 ổn định T1VIP An
Lv
T1
620,000
2 Nằm khoang4 cân bằng T1VIP An
Lv
T1v
650,000
3 Nằm khoang4 ổn định T2VIP An
Lv
T2
567,000
4 Nằm khoang4 ổn định T2VIP An
Lv
T2v
597,000
5 Nằm khoang6 cân bằng T1VIP Bn
Lv
T1
560,000
6 Nằm khoang6 điều hòa T2VIP Bn
Lv
T2
483,000
7 Nằm khoang6 ổn định T3VIP Bn
Lv
T3
420,000
8 Ngồi mềm điều hòa NML56340,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56V350,000
Chú ý: giá vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo một số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SNT2

Bảng giá Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SE2

STT một số loại chỗ Mã giá chỉ vé (₫)
1 Nằm vùng 4 điều hòa T1 An
LT1M
715,000
2 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1Mv
745,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2M
647,000
4 Nằm vùng 4 điều hòa T2 An
LT2Mv
677,000
5 Nằm vùng 2 điều hòa VIP An
Lv2M
1,371,000
6 Nằm khoang 6 cân bằng T1 Bn
LT1M
647,000
7 Nằm vùng 6 ổn định T2 Bn
LT2M
569,000
8 Nằm vùng 6 điều hòa T3 Bn
LT3M
528,000
9 Ghế phụ GP248,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56380,000
11 Ngồi mượt điều hòa NML56V390,000
Chú ý: giá bán vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá bao gồm thể biến hóa theo 1 số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SE2

Hướng dẫn đặt vé tàu Biên Hòa Nha Trang

Sự phát triển vượt bậc của technology thông tin khiến cho bạn chẳng nên tới Đại lý chào bán vé tàu tại Đồng Nai, chỉ việc ở nhà cũng rất có thể đặt vé tàu Biên Hòa Nha Trang online đơn giản và gấp rút nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Biên Hòa đi Nha Trang hoặcqua điện thoại cảm ứng thông minh 0251 7 305 305 .

Bước 1:Click con chuột vào:ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền không thiếu thốn thông tin ga đi: Biên Hòa, ga đến: Nha Trang và những trường bao gồm sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3:Sau 5 phút, nhân viên cấp dưới sẽ call điện chứng thực thông tin, tiến hành thanh toán cùng hoàn vớ đặtvé tàu tự Ga Biên Hòa Đến Ga Nha Trang.

Sau lúc để vétàu Biên Hòa Nha Trang online, vé được gởi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách hàng in vé hoặc chụp hình lại vé này và sở hữu theo lúc ra ga, xuất trình đương nhiên CMND để gia công thủ tục lên tàu.

Cách giao dịch vé tàu Biên Hòa Nha Trang

Hiện nay việc thanh toán giao dịch vé tàu không còn sức đơn giản dễ dàng sau lúc đặt vé tàu Biên Hòa Nha Trang qua điện thoại cảm ứng hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Biên Hòa Nha Trang. Khách hàng thanh toán đến mã để chỗ của bản thân mình bằng một trong những cách sau: chuyển tiền qua ngân hàng, qua cây ATM, qua thương mại & dịch vụ internet banking hoặc qua những điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao di chuyển tiền tại các điểm giao dịch chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt khu vực sẽ là Vé năng lượng điện tử tàu hoả Biên Hòa Nha Trang của quý khách.

Thông tin liên hệ mua vé tàu Biên Hòa Nha Trang

Đại lý chào bán vé tàu Biên Hòa Nha Trang
Việc tải vé tàu ngày nay đã thuận lợi hơn cực kỳ nhiều, Bạn không cần thiết phải tới cửa hàng đại lý bán vé tàu tại Biên Hòa hoặc ra Ga Biên Hòa mà chỉ việc ở nhà hotline điện theo số 0251 7 305 305 hoặc để qua Website phân phối vé tàu trực tuyến, Đường sắt nước ta đã xây dựng Vé tàu năng lượng điện tử rất thuận tiện cho quý khách đi Tàu

Điện thoại contact đặt vé tàu Biên Hòa Nha Trang toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để sở hữ vé ngẫu nhiên ở đâu, ngẫu nhiên lúc nào các bạn muốn. Ví dụ: 0251 7 305 305

*

Liên hệ để ve tau Biên Hòa Nha Trang trên việt nam

Hy vọng các bạn đặt hàng được vé tàu Biên Hòa Nha Trang giá rẻ và có chuyến du ngoạn an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.


*

Số smartphone bán Vé tàu Biên Hòa Nha Trang

Đoạn đường tàu 382Km từ Ga Biên Hòa đi Nha Trang tàu chạy hết khoảng tầm 6 giờ đồng hồ 13 phút . Quý khách rất có thể lựa lựa chọn 1 trong hồ hết chuyến tàu: SE8 , SE6 , SE22 , SE10 , SQN4 , SE4 , SNT2 , SNT12 , SE2.

Bảng giờ tàu Biên Hòa Nha Trang

Tên tàu
Ga Biên Hòa Ga Nha Trang
Tổng thời gian
Tàu SE806:4413:186 giờ đồng hồ 34 phút
Tàu SE609:4216:166 giờ đồng hồ 34 phút
Tàu SE2212:3719:577 Giờ trăng tròn phút
Tàu SE1015:2823:448 giờ đồng hồ 16 phút
Tàu SQN419:4702:527 giờ 5 phút
Tàu SE420:3203:146 tiếng 42 phút
Tàu SNT221:1705:358 giờ đồng hồ 18 phút
Tàu SNT1222:0706:198 giờ đồng hồ 12 phút
Tàu SE222:3404:476 tiếng 13 phút

Giá vé tàu Biên Hòa Nha Trang

Với số lượng 9 chuyến tàu chạy Biên Hòa Nha Trang mỗi ngày, bạn cũng có thể lựa chọn những giá vé khác nhau, tùy theo từng các loại ghế, các loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa xấp xỉ khoảng 410,000 đồng.

Gía Vé tàu SE8 Biên Hòa Nha Trang

STT Mã các loại chỗ giá vé (₫)
0 An
LT1
Nằm vùng 4 ổn định T1448,000
1 An
LT1v
Nằm vùng 4 điều hòa T1478,000
2 An
LT2
Nằm khoang 4 ổn định T2417,000
3 An
LT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2447,000
4 Bn
LT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1410,000
5 Bn
LT2
Nằm khoang 6 ổn định T2380,000
6 Bn
LT3
Nằm vùng 6 cân bằng T3335,000
7 NCLNgồi cứng điều hòa231,000
8 NMLNgồi mượt điều hòa261,000
9 NMLVNgồi mềm điều hòa271,000
Chú ý: giá bán vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể biến hóa theo một số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu SE8 Biên Hòa Nha Trang

Gía Vé tàu SE6 Biên Hòa Nha Trang

STT Mã loại chỗ giá vé (₫)
0 An
LT1
Nằm vùng 4 cân bằng T1510,000
1 An
LT1M
Nằm khoang 4 ổn định T1524,000
2 An
LT1Mv
Nằm vùng 4 ổn định T1554,000
3 An
LT1v
Nằm vùng 4 ổn định T1540,000
4 An
LT2
Nằm khoang 4 ổn định T2474,000
5 An
LT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2487,000
6 An
LT2Mv
Nằm vùng 4 ổn định T2517,000
7 An
LT2v
Nằm khoang 4 cân bằng T2504,000
8 Bn
LT1
Nằm vùng 6 ổn định T1466,000
9 Bn
LT2
Nằm khoang 6 ổn định T2431,000
10 Bn
LT3
Nằm vùng 6 cân bằng T3379,000
11 GPGhế phụ180,000
12 NCNgồi cứng215,000
13 NMLNgồi mượt điều hòa295,000
14 NMLVNgồi mềm điều hòa305,000
Chú ý: giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá bao gồm thể thay đổi theo một số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá bán vé tàu SE6 Biên Hòa Nha Trang

Gía Vé tàu SE22 Biên Hòa Nha Trang

STT Mã nhiều loại chỗ giá vé (₫)
0 An
LT1
Nằm vùng 4 cân bằng T1615,000
1 An
LT1v
Nằm vùng 4 ổn định T1645,000
2 An
LT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2541,000
3 An
LT2v
Nằm khoang 4 ổn định T2571,000
4 Bn
LT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1534,000
5 Bn
LT2
Nằm vùng 6 cân bằng T2470,000
6 Bn
LT3
Nằm vùng 6 điều hòa T3401,000
7 NCLNgồi cứng điều hòa286,000
8 NMLNgồi mượt điều hòa340,000
9 NML56Ngồi mượt điều hòa365,000
10 NML56VNgồi mềm điều hòa375,000
11 NMLVNgồi mềm điều hòa350,000
Chú ý: giá bán vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá có thể biến hóa theo một số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…

Bảng giá bán vé tàu SE22 Biên Hòa Nha Trang

Gía Vé tàu SE10 Biên Hòa Nha Trang

STT Mã nhiều loại chỗ giá bán vé (₫)
0 An
LT1
Nằm khoang 4 cân bằng T1419,000
1 An
LT1v
Nằm vùng 4 ổn định T1449,000
2 An
LT2
Nằm khoang 4 ổn định T2390,000
3 An
LT2v
Nằm vùng 4 ổn định T2420,000
4 Bn
LT1
Nằm vùng 6 ổn định T1384,000
5 Bn
LT2
Nằm vùng 6 điều hòa T2355,000
6 Bn
LT3
Nằm vùng 6 cân bằng T3313,000
7 NCNgồi cứng181,000
8 NCLNgồi cứng điều hòa215,000
9 NMLNgồi mượt điều hòa242,000
10 NMLVNgồi mềm điều hòa252,000
Chú ý: giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá bao gồm thể chuyển đổi theo một số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí nơi trên toa…

Bảng giá vé tàu SE10 Biên Hòa Nha Trang

Gía Vé tàu SQN4 Biên Hòa Nha Trang

STT Mã một số loại chỗ giá chỉ vé (₫)
0 An
LT1
Nằm vùng 4 điều hòa T1594,000
1 An
LT1v
Nằm vùng 4 cân bằng T1624,000
2 An
LT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2538,000
3 An
LT2v
Nằm vùng 4 ổn định T2568,000
4 Bn
LT1
Nằm vùng 6 cân bằng T1532,000
5 Bn
LT2
Nằm vùng 6 cân bằng T2460,000
6 Bn
LT3
Nằm khoang 6 cân bằng T3400,000
7 GPGhế phụ182,000
8 NCLNgồi cứng điều hòa240,000
9 NMLNgồi mềm điều hòa315,000
10 NMLVNgồi mềm điều hòa325,000
Chú ý: giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá bao gồm thể biến hóa theo 1 số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí khu vực trên toa…

Bảng giá bán vé tàu SQN4 Biên Hòa Nha Trang

Gía Vé tàu SE4 Biên Hòa Nha Trang

STT Mã các loại chỗ giá bán vé (₫)
0 An
LT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1647,000
1 An
LT1v
Nằm khoang 4 ổn định T1677,000
2 An
LT2
Nằm khoang 4 ổn định T2599,000
3 An
LT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2629,000
4 Bn
LT1
Nằm khoang 6 cân bằng T1590,000
5 Bn
LT2
Nằm vùng 6 cân bằng T2542,000
6 Bn
LT3
Nằm khoang 6 ổn định T3478,000
7 GPGhế phụ256,000
8 NML56Ngồi mềm điều hòa400,000
9 NML56VNgồi mượt điều hòa410,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá bao gồm thể biến hóa theo một số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu SE4 Biên Hòa Nha Trang

Gía Vé tàu SNT2 Biên Hòa Nha Trang

STT Mã nhiều loại chỗ giá bán vé (₫)
0 An
Lv
T1
Nằm khoang4 cân bằng T1VIP630,000
1 An
Lv
T1v
Nằm khoang4 điều hòa T1VIP660,000
2 An
Lv
T2
Nằm khoang4 cân bằng T2VIP572,000
3 An
Lv
T2v
Nằm khoang4 điều hòa T2VIP602,000
4 Bn
Lv
T1
Nằm khoang6 ổn định T1VIP565,000
5 Bn
Lv
T2
Nằm khoang6 điều hòa T2VIP488,000
6 Bn
Lv
T3
Nằm khoang6 điều hòa T3VIP423,000
7 NML56Ngồi mượt điều hòa350,000
8 NML56VNgồi mềm điều hòa360,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể chuyển đổi theo 1 số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí nơi trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu SNT2 Biên Hòa Nha Trang

Gía Vé tàu SNT12 Biên Hòa Nha Trang

STT Mã nhiều loại chỗ giá vé (₫)
0 An
LT1
Nằm vùng 4 cân bằng T1602,000
1 An
LT1v
Nằm khoang 4 ổn định T1632,000
2 An
LT2
Nằm khoang 4 cân bằng T2546,000
3 An
LT2v
Nằm khoang 4 ổn định T2576,000
4 Bn
LT1
Nằm khoang 6 cân bằng T1540,000
5 Bn
LT2
Nằm vùng 6 ổn định T2466,000
6 Bn
LT3
Nằm khoang 6 cân bằng T3405,000
7 NMLNgồi mềm điều hòa320,000
8 NMLVNgồi mượt điều hòa330,000
Chú ý: giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể chuyển đổi theo một số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí nơi trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu SNT12 Biên Hòa Nha Trang

Gía Vé tàu SE2 Biên Hòa Nha Trang

STT Mã loại chỗ giá vé (₫)
0 An
LT1M
Nằm vùng 4 cân bằng T1638,000
1 An
LT1Mv
Nằm khoang 4 ổn định T1668,000
2 An
LT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2596,000
3 An
LT2Mv
Nằm khoang 4 ổn định T2626,000
4 An
Lv2M
Nằm khoang 2 cân bằng VIP1,230,000
5 Bn
LT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1595,000
6 Bn
LT2M
Nằm khoang 6 ổn định T2543,000
7 Bn
LT3M
Nằm khoang 6 cân bằng T3469,000
8 GPGhế phụ257,000
9 NML56Ngồi mượt điều hòa400,000
10 NML56VNgồi mượt điều hòa410,000
Chú ý: giá vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá bao gồm thể biến hóa theo 1 số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…

Bảng giá vé tàu SE2 Biên Hòa Nha Trang

Hướng dẫn đặt vé tàu Biên Hòa Nha Trang

Giờ đây, với sự cách tân và phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, các bạn chẳng đề xuất đi đâu xa chỉ cần ở công ty cũng hoàn toàn có thể đặt vé tàu Biên Hòa Nha Trang online đơn giản dễ dàng và hối hả nhất qua website đặt vé trực tuyến hoặcqua năng lượng điện thoại.

Bước 1:Click loài chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ Hoặc điền vào Form dưới

Bước 2: Điền không hề thiếu thông tin ga đi: Biên Hòa, ga đến: Nha Trang và những trường tất cả sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3:Sau 5 phút, nhân viên sẽ call điện xác nhận thông tin, thực hiện thanh toán và hoàn vớ đặtvé tàu trường đoản cú Ga Biên Hòa Đến Ga Nha Trang.

Nhấn Đặt Vé để tìm chuyến tàu, giá bán vé và nơi từ ga Biên Hòa đi ga Nha Trang phù hợp

Một chiều
Khứ hồi

Ga đi An HòaẤm Thượng
Bảo Sơn
Bắc Thủy
Bàn Cờ
Bắc Giang
Bảo Hà
Biên Hòa
Bắc Lệ
Bắc Ninh
Bồng Sơn
Bỉm Sơn
Bản Thí
Chí Chủ
Cẩm Giàng
Cầu Giát
Cầu Hai
Chi Lăng
Chu Lễ
Chí Linh
Cổ Loa
Cẩm LýCà Ná
Cổ Phúc
Chợ Sy
Đông Anh
Đa Phúc
Đồng Chuối
Đồng Đăng
Đông Hà
Đồng Hới
Dĩ An
Đại Lãnh
Đồng Lê
Đồng Mỏ
Đà Nẵng
Đông Triều
Đức Phổ
Diên Sanh
Đông Tác
Đoan Thượng
Diêu Trì
Đức Lạc
Giáp Bát
Gia Huynh
Giã
Gia Lâm
Gia Ray
Hải Dương
Hoàn Lão
Hạ Long
Hà Nội
Hòa Duyệt
Hải Phòng
Hương Phố
Hiền Sỹ
Hà Thanh
HuếKép
Kim Liên
Kim Lũ
Lạc Giao
La Khê
Lạc Sơn
Long Biên
Lào Cai
Lăng Cô
Long Đại
Lệ Sơn
Lâm Giang
La Hai
Lim
Lang Khay
Long Khánh
Lệ Kỳ
Lan Mẫu
Lạng Sơn
Lang Thíp
Lương Sơn
Lưu Xá
Mậu AMạo Khê
Minh Cầm
Mỹ Chánh
Mỹ Đức
Minh Khôi
Ma Lâm
Minh Lễ
Bình Thuận
Mỹ Trạch
Ngã Ba
Ninh Bình

Xem thêm: Du lịch vịnh vĩnh hy tự túc cho người mới đi lần đầu, kinh nghiệm du lịch vĩnh hy

Nam Định
Ninh Hoà
Ngòi Hóp
Nam Khê
Ngọc Lâm
Ngân Sơn
Núi Thành
Nha Trang
Phú Cang
Phú Diễn
Phủ Đức
Phú Hiệp
Phú Hòa
Phò Trạch
Phổ Yên
Phước Lãnh
Phố Lu
Phủ LýPhường Mỗ
Phú Thái
Phan Thiết
Phú Thọ
Phố Tráng
Phúc Tự
Phúc Trạch
Phố Vị
Phúc Yên
Quảng Ngãi
Quy Nhơn
Quảng Trị
Quán Triều
Sài Gòn
Sen Hồ
Suối Kiết
Sa Lung
Sông Mao
Sông Hóa
Sóng Thần
Tiên An
Tân Ấp
Tu Bông
Thị Cầu
Tháp Chàm
Trung Giã
Tuy Hoà
Thượng LýThanh Hoá
Trái Hút
Tiên Kiên
Trà Kiệu
Tam Kỳ
Thượng Lâm
Thọ Lộc
Thạch Lỗi
Thanh Luyện
Thái Nguyên
Thái Niên
Từ Sơn
Thái Văn
Uông Bí
Vân Canh
Văn Điển
Vũ Ẻn
Vinh
Văn Phú
Vĩnh Thủy
Việt Trì
Văn Xá
Voi Xô
Vĩnh Yên
Yên Bái
Yên Cư
Yên Duệ
Yên Dưỡng
Yên Trạch
Yên Trung
Yên Viên
Yên Xuân

Ga mang đến An HòaẤm Thượng
Bảo Sơn
Bắc Thủy
Bàn Cờ
Bắc Giang
Bảo Hà
Biên Hòa
Bắc Lệ
Bắc Ninh
Bồng Sơn
Bỉm Sơn
Bản Thí
Chí Chủ
Cẩm Giàng
Cầu Giát
Cầu Hai
Chi Lăng
Chu Lễ
Chí Linh
Cổ Loa
Cẩm LýCà Ná
Cổ Phúc
Chợ Sy
Đông Anh
Đa Phúc
Đồng Chuối
Đồng Đăng
Đông Hà
Đồng Hới
Dĩ An
Đại Lãnh
Đồng Lê
Đồng Mỏ
Đà Nẵng
Đông Triều
Đức Phổ
Diên Sanh
Đông Tác
Đoan Thượng
Diêu Trì
Đức Lạc
Giáp Bát
Gia Huynh
Giã
Gia Lâm
Gia Ray
Hải Dương
Hoàn Lão
Hạ Long
Hà Nội
Hòa Duyệt
Hải Phòng
Hương Phố
Hiền Sỹ
Hà Thanh
HuếKép
Kim Liên
Kim Lũ
Lạc Giao
La Khê
Lạc Sơn
Long Biên
Lào Cai
Lăng Cô
Long Đại
Lệ Sơn
Lâm Giang
La Hai
Lim
Lang Khay
Long Khánh
Lệ Kỳ
Lan Mẫu
Lạng Sơn
Lang Thíp
Lương Sơn
Lưu Xá
Mậu AMạo Khê
Minh Cầm
Mỹ Chánh
Mỹ Đức
Minh Khôi
Ma Lâm
Minh Lễ
Bình Thuận
Mỹ Trạch
Ngã Ba
Ninh Bình
Nam Định
Ninh Hoà
Ngòi Hóp
Nam Khê
Ngọc Lâm
Ngân Sơn
Núi Thành
Nha Trang
Phú Cang
Phú Diễn
Phủ Đức
Phú Hiệp
Phú Hòa
Phò Trạch
Phổ Yên
Phước Lãnh
Phố Lu
Phủ LýPhường Mỗ
Phú Thái
Phan Thiết
Phú Thọ
Phố Tráng
Phúc Tự
Phúc Trạch
Phố Vị
Phúc Yên
Quảng Ngãi
Quy Nhơn
Quảng Trị
Quán Triều
Sài Gòn
Sen Hồ
Suối Kiết
Sa Lung
Sông Mao
Sông Hóa
Sóng Thần
Tiên An
Tân Ấp
Tu Bông
Thị Cầu
Tháp Chàm
Trung Giã
Tuy Hoà
Thượng LýThanh Hoá
Trái Hút
Tiên Kiên
Trà Kiệu
Tam Kỳ
Thượng Lâm
Thọ Lộc
Thạch Lỗi
Thanh Luyện
Thái Nguyên
Thái Niên
Từ Sơn
Thái Văn
Uông Bí
Vân Canh
Văn Điển
Vũ Ẻn
Vinh
Văn Phú
Vĩnh Thủy
Việt Trì
Văn Xá
Voi Xô
Vĩnh Yên
Yên Bái
Yên Cư
Yên Duệ
Yên Dưỡng
Yên Trạch
Yên Trung
Yên Viên
Yên Xuân

Ngày Đi Ngày Về

sau khoản thời gian đặt vétàu Biên Hòa Nha Trang online, vé sẽ được gửi vào email, zalo, sms Facebook… hành khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và sở hữu theo lúc ra ga, xuất trình đương nhiên CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán giao dịch vé tàu Biên Hòa Nha Trang

Hình thức thanh toán sau khoản thời gian đặt vé tàu Biên Hòa Nha Trang online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua thương mại dịch vụ internet banking hoặc qua những điểm thu hộ.

Thông tin contact mua vé tàu Biên Hòa Nha Trang

Hiện nay Đường sắt vn đã kiến tạo Vé tàu năng lượng điện tử, việc chọn mua vé tàu tiện lợi hơn vô cùng nhiều, Bạn không cần phải tới cửa hàng đại lý bán vé tàu trên Biên Hòa hoặc ra Ga Biên Hòa mà chỉ cần ở nhà hotline điện hoặc để qua Website cung cấp vé tàu trực tuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.