Danh Sách Thiên Hoàng Nhật Bản Trước Đại Lễ Kế Vị Ngôi Thiên Hoàng

Danh sách Thiên hoàng Nhật Bản

Thế phả

          THIÊN HOÀNG TRUYỀN THUYẾT(le)Izanagi                 ♀ Izanami                                           ♀ Amaterasu Takamimusuhi Ōyamatsumi Watatsumi Susanoo                        Amenooshihomimi ♀ Yorozuhatahime                                         Ninigi   ♀ Konohana Sakuyahime                                              Hohodemi (a.k.a.

Bạn đang xem: Danh sách thiên hoàng nhật bản

Hoori) ♀ Toyotamabime          ♀ Mizokui                    son or 6th-generation descendant           Ugayafukiaezu  ♀ Tamayoribime Ōkuninushia.k.a. Ōnamuchia.k.a.

Xem thêm: Hộp đựng con dấu công ty, đựng trang sức gỗ, hộp đựng con dấu

Ōmononushi ♀ Seyadatarahime                                                                       THIÊN HOÀNG NHẬT BẢN
              Kamuyamatoiwarebiko711-585 TCNThần Vũ Thiên Hoàng660–585 TCN(1)     ♀ Isukeyorihime                                     Tuy Tĩnh Thiên Hoàng581–549 TCN(2)                               An Ninh Thiên Hoàng549–511 TCN(3)                               Ý Đức Thiên Hoàng510–476 TCN(4)                               Hiếu Chiêu Thiên Hoàng475–393 TCN(5)                               Hiếu An Thiên Hoàng392–291 TCN(6)                               Hiếu Linh Thiên Hoàng290–215 TCN(7)                       Igashikome     Hiếu Nguyên Thiên Hoàng214–158 TCN(8)                 Hikofutsuoshi no Makoto                                                           Khai Hóa Thiên Hoàng157–98 TCN(9)                                       cháu                Súng Thần Thiên Hoàng97–30 TCN(10)   Hikoimasu Takenouchi no Sukune                                           Thùy Nhân Thiên Hoàng29 TCN – 70 SCN(11)    Yasaka Iribiko Yamashiro no Ōtsutsuki Mawaka                                               Cảnh Hành Thiên Hoàng71–130(12)    Yasaka Iribime Kanime Ikazuchi Soga no Ishikawa Sukune                                         Futaji Irihime   Yamato Takeru Ioki Iribiko Thành Vụ Thiên Hoàng131–191(13)                                                           Okinaga no Sukune                                            Homuda Mawaka Trọng Ai192–200(14)          ♀ Thần Công Thiên Hoàng200–270 Soga no Machi                                     Nakatsu Hime           200-310Ứng Thần Thiên Hoàng270–310(15)                                                 Nhân Đức Thiên Hoàng313–399(16)       Wakanuke no Kimi    Soga no Karako                                               Lý Trung Thiên Hoàng400–405(17Phàn thiết yếu Thiên Hoàng406–410(18Duẫn Cung Thiên Hoàng411–453(19) Oshisaka no Hime Ohohoto no Kimi                                          Ichinobe-no Oshiwa     An Khang Thiên Hoàng453–456(20) 418-479Hoàng Lược Thiên Hoàng456–479(21) Ohi no Kimi  Soga no Koma                                 449-487Hiển Tông Thiên Hoàng484–487(23Nhân nhân từ Thiên Hoàng488–498(24)     Thanh Ninh Thiên Hoàng480–484(22) Ushi no Kimi                                            489-507Vũ Liệt Thiên Hoàng498–507(25)      Tashiraka     Kế Thể Thiên Hoàng507–531(26)  Soga no Iname                                                 Tachibana 467-539Tuyên Hóa Thiên Hoàng536–539(28)      465-536An thảnh thơi Thiên Hoàng531–536(27)                                                                           Soga no Oanenokimi                                                   Iwa-hime   509-571Khâm Minh Thiên Hoàng539–571(29) Soga noKitashihime               Hiro Hime                                                                                                Unako no Otoshi 538-585Mẫn Đạt Thiên Hoàng572–585(30) ♀ 554-628Thôi Cổ Thiên Hoàng593–628(33)  Dụng Minh Thiên Hoàng585–587(31) Anahobe no Hashihito Sùng Tuấn Thiên Hoàng587–592(32)                                              Oshisako no Oeb. 556 Nukate Himeb. 570     Sakrai  Soga no Umako                             Chinu no Okimi      Kibi Hime  Soga no Kuramaro                                      593-641Thư Minh Thiên Hoàng629–641(34)    ♀ 594-661Hoàng cực Thiên Hoàng 642–645(35)Tề Minh Thiên Hoàng 654–661(37)  596-654Hiếu Đức Thiên Hoàng645–654(36)  Soga no Murajiko                                         626-671Thiên Trí Thiên Hoàng661–671(38)        Fujiwara no Fuhito Soga no Masako                                                   648-672Hoàng Văn Thiên Hoàng671–672(39)   ♀ 645-701Trì Thống Thiên Hoàng686–697(41) 631-686Thiên Vũ Thiên Hoàng672-686(40)                                                    Shiki ♀ 661-721Nguyên Minh Thiên Hoàng707-715(43) Kusakabe662–689      Toneri676–735 Fujiwara no Fusasaki                                                ♀ 680-748Nguyên chủ yếu Thiên Hoàng715–724(44) 683-707Văn Vũ Thiên Hoàng697–707(42) Fujiwara no Miyako  733-765Thuần Nhân Thiên Hoàng758–764(47) Fujiwara no Matate                                        701-756Thánh Vũ Thiên Hoàng724-749(45) Kōmyō   Fujiwara no Uchimaro                                      Takano no Niigasad. 790 709-782Quang Nhân Thiên Hoàng770–781(49) Ikami717–775 ♀ 718-770Hiếu Khiêm Thiên Hoàng 749–758(46)Shōtoku 764–770(48)     Fujiwara no Fuyutsugu                                  Yamabe 737-806Kammu781–806(50)   Sakahito754–829                                                                                              Ate 774-824Heizei806–809(51) Asahara  Kamino 786-842Saga I809–823(52) Ōtomo 786-840Junna(Sai I)823–833(53)                                    Fujiwara no Yoshifusa   Minamoto no Kiyohime Masara 810-850Ninmyō(Fukakusa I)833–850(54)                            Fujiwara no Nagara Fujiwara no Akirakeiko Michiyasu 827-858Montoku850–858(55) Tokiyasu 830-887Kōkō(Komatsu I)884–887(58)                            Fujiwara no Mototsune                            Fujiwara no Takaiko    Korehito 850-880Seiwa(Mizunoo I)858–876(56)   Sadami 867-931Uda I887–897(59)                                                                Fujiwara no Tadasuke                                         Sadaakira 869-949Yōzei I876–884(57) Fujiwara no Onshi Atsuhito 885-930Daigo I897–930(60) Atsumi                                     Fujiwara no Morosuke         Yasuko                                                                                    Fujiwara no Anshi Nariakira 926-967Murakami I946–967(62)  Yutaakira 923-952Suzaku I930–946(61)  Minamoto no Masanobu Fujiwara no Kaneie                                Fujiwara no Koretada Fujiwara no Kinsue                                                                                                                        Fujiwara no Kaishi Norihira 950-1011Reizei I967–969(63) Fujiwara no Chōshi          Fujiwara no Senshi Morihira 959-991En’yū I969–984(64)                                         Morohada 968-1008Kazan984–986(65)     Fujiwara no Sanenari Minamoto no Rinshi Fujiwara no Michinaga966–1028                                                                        Iyasada 976-1017Sanjō I1011–1016(67)   Fujiwara no Kenshi    Fujiwara no Shōshi Kanehito 980-1011Ichijō I986–1011(66)                                                   Fujiwara no Kinnari                               Sadako Atsunaga 1009-1045Suzaku II1036–1045(69) Fujiwara no Kishi Atsuhira 1008-1036Ichijō II1016–1036(68) Fujiwara no Ishi                                             Fujiwara no Moshi Takahito 1034-1073Sanjō II1068–1073(71) Chikahito 1025-1068Reizei II1045–1068(70)     Akiko                               Fujiwara no Sanesue         Sadahito 1053-1129Shirakawa I1073–1087(72)                          Fujiwara no Kinzane     Fujiwara no Ishi Taruhito 1079-1107Horikawa I1087–1107(73)                                                      Fujiwara no Shōshi       Munehito 1103-1156Toba I1107–1123(74) Tokudaiji Saneyoshi     Fujiwara no Michisue                                                           Akihito 1119-1164Sutoku1123–1142(75)   Masahito 1127-1192Shirakawa II1155–1158(77)   Fujiwara no Kinmichi      Fujiwara no Kinmichi                                          Norihito 1161-1181Takakura1168–1180(80)     Morihito 1143-1165Nijō1158–1165(78) Fujiwara Masuko1140–1201 Narihito 1139-1155Konoe1142–1155(76) Fujiwara no Sanemune                                           Morisada Tokihito 1178-1185Antoku1180–1185(81) Takahura 1180-1239Toba II1185–1198(82) Yorihito 1164-1176Rokujō1165–1168(79)       Saionji Kintsune                                              Yutahito 1212-1234Horikawa II1221–1232(86)   Tamehito 1196-1231Tsuchimikado I1198–1210(83)     Morinari 1197-1242Juntoku1210–1221(84) Saionji Saneuji                                              Mitsuhito 1231-1242Shijō1232–1242(87)   Kunihito 1220-1272Saga II1242–1246(88) Saionji Kitsushi  Kanenari 1218-1234Chūkyō1221(85)     Tōin Saneo                                                     Prince Munetaka1242-1274Shogun 1252-66                                                                                      Tōin Inshi Hisahito 1243-1304Fukakusa II1246–1260(89)   Saionji Kimiko Tsunehito 1249-1305Kameyama I1260–1274(90)   Tōin Kitsushi                                              Prince Koreyasu1264-1326Shogun 1266-89 Hirohito 1265-1317Fushimi I1287–1298(92)   Tōin Sueko  Reishi Yohito 1267-1324Uda II1274–1287(91)                                                Tanehito 1288-1336Fushimi II1298–1301(93) Tomihito 1297-1348Hanazono I1308–1318(95) Prince Hisaaki1279-1308Shogun 1289-1308 Kuniharo 1285-1308Nijō II1301–1308(94) Takaharu 1288-1339Daigo II1318–1339(96)                                                Kazuhito 1313-1348Kōgon I1332–1334 Yutahito 1322-1380Kōmyō I1336–1348 Prince Morikuni1301-1333Shogun 1308-33 Noriyoshi 1328-1368Murakami II1339-1368(97) Prince Morinaga1308-1335Shogun 1333-34 Prince Narinaga1326-1338/1344Shogun 1334-38                                  Okihito 1334-1398Sukō1348–1351 Iyahito 1336-1374Kōgon II1352–1371 Yutanari 1343-1394Chōkei1368–1383(98) Hironari 1347-1424Kameyama II1383-1392(99)            Yoshihito shinnō1351–1416 Ohito 1359-1393En’yū II1371–1382 KEY:Northern Pretender
Legitimate Emperor            Sadafusa shinnō1372–1447 Motohito 1377-1433Komatsu II
1382-13921392–1412(100)                 Mihito 1401-1428Shōkō1412–1428(101)                 Hikohito 1419-1471Hanazono II1428–1464(102) Fushimi Sadatsune            Fusahito 1442-1500Tsuchimikado II1464–1500(103) Fushimi Kunitaka            Katsuhito 1464-1526Kashiwabara II1500–1526(104) Fushimi Sadaatsu            Tomohito 1497-1557Nara II1526–1557(105) Fushimi Kunisuke            Michihito 1517-1593Ōgimachi1557–1586(106) Fushimi Kuninobu            Prince Masahito1552-1586 Fushimi Sadakiyo            Kazuhito 1572-1617Yōzei II1586–1611(107) Fushimi Sadayuki                                          Kokohito 1596-1680Mizunoo II1611–1629(108)                                                            ♀ Okiko 1624-1696Meishō1629-1643(109) Tsuguhito 1633-1654Kōmyō II1643–1654(110) Nagahito 1638-1685Sai II1655–1663(111) Satohito 1654-1732Reigen1663–1687(112)                                       Kujō Sukezane     Masuko Asahito 1675-1710Higashiyama1687–1709(113) Yoshiko Fushimi Kuninaga                                          Kujō Yukinori Naohito shinnō1704-1753 Yashuhito 1702-1737Nakamikado1709–1735(114)                                  Nijō Munemoto      Teruhito 1720-1750Sakuramachi I1735–1747(115)   Fujimi Sadatake                                        Sukehito shinnō1733–1794 Toohito 1741-1762Momozono I1747–1762(116) ♀ Toshiko 1740-1813Sakuramachi II1762–1771(117)                                Nijō Harutaka          Hidehito 1758-1779Momozono II1771–1779(118)   Fushimi Kuniyori                             Kajyūji Tadako Morohito 1771-1840Kōkaku1780–1817(119) Princess Yoshiko1779–1846                                Kujō Hisatada   Ayahito 1800-1846Ninkō1817–1846(120)         Fushimi Sadayuki                              Eishō Osahito 1831-1867Kōmei1846–1867(121)         Fushimi Kuniye                        Kujō Michitaka   Mutsuhito 1852-1912Meiji1867–1912(122)         Kuni Asahiko                       Teimei   Yoshihito 1879-1926Taishō1912–1926(123)         Kuni Kuniyoshi                             Hirohito 1901-1989Shōwa1926–1989(124)            Kōjun                               b.1934Empress Michiko   Akihito b.1933Kinjo1989–nay(125)    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.