Bảng Chữ Cái Viết Hoa Và Viết Thường, Bảng Chữ Cái Tiếng Việt 29 Chữ Cái Theo Bộ Gd&đt

bảng chữ cái tiếng việt hoa

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 
*
*
 
 
*
*
*
*
*
 
*
*
*
 
*
*
*
*
Bộ sưu tập bảng chữ cái tiếng Việt nghệ thuật độc đáo #48Album bảng chữ cái tiếng việt hoa
 

Bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn đầy đủ

*
Bảng chữ cái tiếng Việt viết in hoa
*
A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V X Y

 

Các chữ cái viết hoa trong Tiếng Việt được chia thành 6 nhóm chữ, các chữ đều có đặc điểm chung giống nhau là các nét móc đầu tiên. Sau đây là các nhóm chữ hoa trong bảng chữ cái Tiếng Việt.

*
Bảng chữ cái tiếng Việt viết thường

a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p q r s t u ư v x y

Bảng 29 Chữ Cái Tiếng Việt Chuẩn Dành Cho Bé
*
*
*

Bảng chữ cái tiếng việt và cách đọc

Những chữ cái đọc và tên gọi chúng

Chữ cái
Tên gọi
Aa
Ăá
Â
Bbê, bê bò, bờ
Cxê, cờ
Ddê, đê, dờ
Đđê, đờ
Ee
Êê
Ggờ, giê
Hhắt, hờ
Ii, i ngắn
Kca
Le-lờ, lờ cao, lờ
Me-mờ, em-mờ, mờ
Ne-nờ, en-nờ, nờ thấp, nờ
Oo, ô
Ôô
Ơơ
Ppê, pê phở, pờ
Qcu, quy, quờ
Re-rờ, rờ
Sét, ét-xì, sờ, sờ nặng
Ttê, tờ
Uu
Ưư
Vvê, vờ
Xích, ích xì, xờ, xờ nhẹ
Yi dài, i gờ-réc
Các phụ âm ghép, các vần ghép trong Tiếng Việt

Tiếng việt có 11 chữ ghép biểu thị phụ âm gồm:

10 chữ ghép đôi: ch, gh, gi, kh, ng, nh, ph, qu, th, tr1 chữ ghép ba: ngh
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.