Bê Tông Cốt Thép Có Độ Bền Cao Trong Môi Trường Có Độ Ăn Mòn Cao

Từ khóa:

Bê tông cốt thép cường độ chịu nén ăn mòn cốt thép mức độ ăn mòn thí nghiệm gia tốc ăn mòn


Tóm tắt:

Trong nghiên cứu này, ba tổ mẫu thí nghiệm được chế tạo bằng các loại bê tông thường có cấp độ bền thiết kế lần lượt là B25, B40 và B50, và các thanh cốt thép có đường kính danh nghĩa 12 mm. Thí nghiệm gia tốc ăn mòn cốt thép bằng phương pháp điện hóa đã được thực hiện trên các mẫu thí nghiệm trong 312 giờ để thu được một số mức độ ăn mòn khác nhau theo khối lượng của các thanh cốt thép, có giá trị trung bình thay đổi trong khoảng 1,6% đến 13,7%. Những kết quả thu được chỉ ra rằng bê tông bảo vệ có cường độ cơ học càng lớn thì khả năng hạn chế ăn mòn cốt thép càng hiệu quả. Các mẫu chế tạo bằng bê tông B50 có tác dụng làm giảm rõ rệt mức độ ăn mòn cốt thép so với các mẫu chế tạo bằng bê tông B25.

Bạn đang xem: Bê tông cốt thép có độ bền cao trong môi trường có độ ăn mòn cao


Nội dung:


Tài liệu tham khảo:

1. Cao Duy Tiến, Phạm Văn Khoan, Lê Quang Hùng và ctv (2003). Báo cáo tổng kết dự án KT – KT chống ăn mòn và bảo vệ các công trình bê tông và BTCT vùng biển, Viện KHCN Xây dựng, 11.

2. Ollivier J. P., Vichot A. (2008). La durabilité des bétons: bases scientifiques pour la formulation de bétons durables dans leur environnement. Presses des Ponts, 844 p.

3. TCVN 9346:2012. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển.

4. Nguyễn Ngọc Tân (2018). Nghiên cứu thiết lập mô hình thí nghiệm đẩy nhanh tốc độ ăn mòn cốt thép trong bê tông phục vụ đánh giá độ bền vững công trình biển đảo. Đề tài cấp trường trọng điểm, mã số 150-2017/KHXD-TĐ, Trường Đại học Xây dựng, tháng 7.

5. Nguyễn Ngọc Tân, Trần Anh Dũng, Nguyễn Công Thế, Trịnh Bá Tuấn, Lương Tuấn Anh (2018). Nghiên cứu thực nghiệm xác định ảnh hưởng của mức độ ăn mòn cốt thép đến ứng suất bám dính giữa bê tông và cốt thép. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, 12 (6): 29-38.

6. Nguyen Ngoc Tan, Nguyen Dang Nguyen (2019).An experimental study on flexural behavior of corroded reinforced concrete beams using electrochimical accelerated corrosion metho. Journal of Science and Technology in Civil Engineering, 13 (1): 1-11.

7. Nguyễn Đăng Nguyên, Nguyễn Ngọc Tân (2019). Dự báo khả năng chịu lực còn lại của cột BTCT chịu nén lệch tâm phẳng có cốt thép dọc bị ăn mòn. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, 13 (2V): 53-62.

8. TCVN 3118:1993. Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén của bê tông.

9. TCVN 1651-2:2008. Thép cốt bê tông – Phần 2: Thép thanh vằn.

Xem thêm: Giày nike jordan 1 low multi, air jordan 1 low multi color black toe

10. ASTM G1-03 (2017). Standard practice for preparing, cleaning, and evaluating corrosion test specimens. ASTM International, West Conshohocken, PA, 2017,www.astm.org.


*

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Phan Văn Chương cho biết, những năm qua, các công trình xây dựng ở khu vực môi trường biển xuất hiện ngày càng nhiều, đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo vệ, chống ăn mòn kết cấu bê tông, bê tông cốt thép nhằm nâng cao tuổi thọ công trình. Tuy nhiên, để chống ăn mòn kết cấu bê tông, bê tông cốt thép đạt hiệu quả cao, yêu cầu thiết kế, yêu cầu vật liệu, yêu cầu thi công và nghiệm thu có vai trò rất quan trọng.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên, năm 2012, TCVN 9346:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển đã được ban hành. Đến nay, để đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn, việc soát xét TCVN 9346:2012 là rất cần thiết.

Dự thảo tiêu chuẩn Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển được xây dựng dựa trên cơ sở soát xét TCVN 9346:2012 và thay thế tiêu chuẩn này. Trong dự thảo, nhóm nghiên cứu đã cập nhật những tiêu chuẩn viện dẫn; sửa đổi thuật ngữ theo các tiêu chuẩn hiện hành đã được soát xét và chỉnh sửa một số nội dung đảm bảo phù hợp với sự phát triển khoa học kỹ thuật hiện nay, cũng như việc hội nhập quốc tế của hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành Xây dựng.

Về phạm vi áp dụng, dự thảo tiêu chuẩn quy định các yêu cầu về thiết kế, vật liệu và thi công nhằm đảm bảo khả năng chống ăn mòn cho các kết cấu bê tông, bê tông cốt thép (thông thường và ứng suất trước) trong các công trình xây dựng ở vùng biển với thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình tới 50 năm. Tiêu chuẩn này được sử dụng kết hợp cùng các tiêu chuẩn hiện hành khác về thiết kế, yêu cầu vật liệu và thi công bê tông, bê tông cốt thép.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng thống nhất với lý do, sự cần thiết soát xét TCVN 9346:2012. Bên cạnh đó, các chuyên gia thành viên Hội đồng góp ý nhóm nghiên cứu nên chỉnh sửa phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn, trong đó điều chỉnh thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình tới 100 năm thay vì chỉ 50 năm; làm rõ đối tượng áp dụng của tiêu chuẩn là kết cấu chịu lực hay kết cấu bao che; chỉnh sửa các lỗi chế bản, lỗi đánh máy...

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của TCVN 9346:2012 trong giai đoạn vừa qua, song hiện nay, khi hầu hết nội dung của tiêu chuẩn này đã được cập nhật trong TCVN 12251:2020 Bảo vệ chống ăn mòn cho kết cấu xây dựng và TCVN 12041:2017 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm thực, nhóm nghiên cứu cần làm rõ hơn sự cần thiết ban hành tiêu chuẩn mới, xác định vị trí của tiêu chuẩn trong hệ thống TCVN ngành Xây dựng.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Lê Minh Long đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, theo như ý kiến của Hội đồng, do TCVN 12251:2020 và TCVN 12041:2017 được ban hành gần đây đã cập nhật, bao trùm hầu hết những nội dung, quy định liên quan đến yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trong môi trường biển, do đó sự cần thiết ban hành tiêu chuẩn cần được xem xét, cân nhắc kỹ.

Về kết quả thực hiện những nhiệm vụ được giao theo hợp đồng của nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đã nhất trí nghiệm thu với kết quả xếp loại Khá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.